? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ustawa?

Poj´┐Żcie ustawy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ustawy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ustawa - a) w sensie materialnym - akt prawny zawieraj´┐Żcy normy prawne abstrakcyjne i generalne
b) w sensie formalnym - akt wydany w szczeg´┐Żlnym trybie, ale niekoniecznie zawieraj´┐Żcy normy abstrakcyjne i generalne

Cechy ustawy:
a) najwy´┐Ższa moc po konstytucji
b) uchwalana przez parlament
c) specjalna procedura uchwalania
d) charakter og´┐Żlny

Co reguluje ustawa:
• S´┐Ż materie zastrze´┐Żone tylko dla ustawy, np. bud´┐Żet, prawa obywateli
• Ustawa reguluje ka´┐Żde zagadnienie, je´┐Żli nie zakazuje tego wyra´┐Żnie konstytucja
• Ustawodawca powinien ustaw´┐Ż regulowa´┐Ż ka´┐Żd´┐Ż spraw´┐Ż, kt´┐Żra w przesz´┐Żo´┐Żci by´┐Ża ju´┐Ż normowana przez ustaw´┐Ż

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  libor
zwierz´┐Żta wt´┐Żrouste
rytua´┐Ż
owodnia
prawa podmiotowe
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.