? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest us´┐Żuga?

Poj´┐Żcie us´┐Żugi i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja us´┐Żugi napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

us´┐Żuga - jest najcz´┐Żciej rozpatrywana w aspekcie ekonomicznym i jest okre´┐Żlana jako celowe dzia´┐Żanie podejmowane przez cz´┐Żowieka w celach zarobkowych. Us´┐Żugi si´┐Ż wykonuje na czyje´┐Ż polecenie. Osob´┐Ż, kt´┐Żra ´┐Żwiadczy swoje us´┐Żugi nazywa si´┐Ż us´┐Żugodawc´┐Ż, a osob´┐Ż, dla kt´┐Żrej rzecz s´┐Ż one ´┐Żwiadczone us´┐Żugobiorc´┐Ż.

Us´┐Żuga mo´┐Że dotyczy´┐Ż zar´┐Żwno czynno´┐Żci niematerialnych jak i czynno´┐Żci, kt´┐Żre s´┐Żu´┐Ż´┐Ż wytworzeniu konkretnych d´┐Żbr i us´┐Żug. Us´┐Żugi mog´┐Ż by´┐Ż ´┐Żwiadczone na rzecz konsument´┐Żw, spo´┐Żecze´┐Żstwa, jak i biznesu i producent´┐Żw. Je´┐Żli chodzi o us´┐Żugi dla konsument´┐Żw to mo´┐Żemy je podzieli´┐Ż na materialne (handel, us´┐Żugi osobiste) i niematerialne, do kt´┐Żrych mo´┐Żemy zaliczy´┐Ż edukacj´┐Ż opiek´┐Ż zdrowotn´┐Ż oraz wszelkie us´┐Żugi zwi´┐Żzane z rekreacja, popraw´┐Ż wygl´┐Żdu fizycznego, a tak´┐Że sportem. Natomiast je´┐Żli chodzi o us´┐Żugi dla biznesu, to mo´┐Żemy w´┐Żr´┐Żd nich wyr´┐Żni´┐Ż transport, logistyk´┐Ż, obs´┐Żug´┐Ż i wynajem maszyn i urz´┐Żdze´┐Ż, a tak´┐Że obs´┐Żug´┐Ż nieruchomo´┐Żci, inwestycje i prowadzenie bada´┐Ż w zakresie nowych technologii. Us´┐Żugi ´┐Żwiadczone na rzecz spo´┐Żecze´┐Żstwa to najcz´┐Żciej us´┐Żugi s´┐Żu´┐Żby zdrowia oraz wszelkich organizacji poza rz´┐Żdowych jak i korzystaj´┐Żcych z funduszy publicznych.

Us´┐Żuga ma na celu zaspokajanie og´┐Żlnie poj´┐Żtych i szeroko rozumianych potrzeb spo´┐Żecznych oraz jednostkowych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zapalenie cewki moczowej
proces karny
t´┐Żcz´┐Żwka
marketing
´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.