? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest URL?

Poj´┐Żcie URL i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja URL napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

URL - inaczej m´┐Żwi´┐Żc Uniform Resource Locator, czyli ujednolicony format adresowania zasob´┐Żw informacji, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż w Internecie. Takimi formami zasob´┐Żw internetowych mog´┐Ż by´┐Ż zar´┐Żwno informacje, jak te´┐Ż inne dane czy us´┐Żugi, kt´┐Żre znajduj´┐Ż si´┐Ż w sieci. URL kojarzy si´┐Ż u´┐Żytkownikom Internetu ze stronami WWW. Nie jest to skojarzenie b´┐Ż´┐Żdne. Nale´┐Ży jednak pami´┐Żta´┐Ż, ´┐Że ULR to format adresowania, kt´┐Żry s´┐Żu´┐Ży do identyfikacji wszelkich zasob´┐Żw, do kt´┐Żrych mo´┐Żemy uzyska´┐Ż dost´┐Żp za po´┐Żrednictwem Internetu.

Adres URL pojawia si´┐Ż na przyk´┐Żad przy wy´┐Żwietlaniu si´┐Ż reklamy. Po klikni´┐Żciu w tak´┐Ż reklam´┐Ż, do kt´┐Żrej przyporz´┐Żdkowany jest okre´┐Żlony adres URL, u´┐Żytkownik Internetu zostaje przekierowany na okre´┐Żlon´┐Ż stron´┐Ż internetow´┐Ż, o kt´┐Żrej m´┐Żwi ten w´┐Ża´┐Żnie adres. Mo´┐Żna zatem powiedzie´┐Ż, ´┐Że adres URL jest w pewnym indywidualn´┐Ż ´┐Żcie´┐Żk´┐Ż dost´┐Żpu do konkretnego pliku. Jest on wyj´┐Żtkowy, poniewa´┐Ż mo´┐Że wskaza´┐Ż nie tylko sam´┐Ż nazw´┐Ż danego dokumentu czy te´┐Ż katalog, a jakim si´┐Ż on znajduje. Mo´┐Że tak´┐Że wskaza´┐Ż komputer, kt´┐Żry mie´┐Żci dan´┐Ż zawarto´┐Ż´┐Ż. Ma´┐Żo tego, mo´┐Że okre´┐Żli´┐Ż tak´┐Że dok´┐Żadny spos´┐Żb na znalezienie konkretnej us´┐Żugi, dzi´┐Żki kt´┐Żrej dany dokument b´┐Żdzie mo´┐Żna osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  aspartam
k´┐Żtowniki
telefon
o´┐Żwiadczenie woli
wysypisko ´┐Żmieci
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.