? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest urbanizacja?

Poj´┐Żcie urbanizacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja urbanizacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

urbanizacja - zesp´┐Ż przemian spo´┐Żeczno-ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych prowadz´┐Żcych do rozwoju miast, wzrostu ich liczby, powi´┐Żkszania si´┐Ż odsetka ludno´┐Żci miejskiej w og´┐Żlnej liczbie ludno´┐Żci pa´┐Żstwa, rozszerzania si´┐Ż obszar´┐Żw miejskich. Urbanizacja przebiega w p´┐Żaszczy´┐Żnie: demograficznej (przemieszczenie si´┐Ż ludno´┐Żci wiejskiej do miast, co prowadzi do wzrostu liczby i odsetka ludno´┐Żci miejskiej), przestrzennej (powi´┐Żkszanie si´┐Ż powierzchni miast, powstawanie nowych miast i tworzenie si´┐Ż rozleg´┐Żych obszar´┐Żw zurbanizowanych), ekonomicznej (wzrost liczby ludno´┐Żci pracuj´┐Żcej w zawodach pozarolniczych, przemy´┐Żle i us´┐Żugach) i spo´┐Żecznej (przenikanie miejskich wzor´┐Żw ´┐Życia, miejskiego stylu ´┐Życia r´┐Żwnie´┐Ż na obszary wiejskie).

Zjawisko urbanizacji, zwi´┐Żzane z procesem industrializacji, pojawi´┐Żo si´┐Ż pod koniec XVIII w., najpierw w Anglii, potem w krajach Europy Zachodniej, USA i Japonii, a na pocz´┐Żtku XX w. w Europie ´┐Żrodkowej i Wschodniej.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zbiegowisko
pastel
sekurytyzacja
izomeria
zapalenie dzi´┐Żse´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.