? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest Unia Europejska?

Poj´┐Żcie Unii Europejskiej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja Unii Europejskiej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

Unia Europejska - jest pewnym rodzajem zwi´┐Żzku pomi´┐Żdzy pa´┐Żstwami Europy, kt´┐Żry posiada podstaw´┐Ż gospodarczo-polityczn´┐Ż. Unia powsta´┐Ża na mocy traktatu z Maastricht w roku 1993 i obecnie obejmuje dwadzie´┐Żcia siedem pa´┐Żstw. Jest to efekt d´┐Żugoletnich proces´┐Żw integracyjnych zachodz´┐Żcych pomi´┐Żdzy pa´┐Żstwami Europy. W ´┐Żcis´┐Żym znaczeniu Unia Europejska nie dotyczy Europy stricte pod wzgl´┐Żdem geograficznym, a odnosi si´┐Ż raczej do ram kulturowych i historycznych.

Idea zjednoczenia pa´┐Żstw Europy pochodzi ju´┐Ż z lat czterdziestych dwudziestego wieku. Pocz´┐Żtkiem Unii nazwa´┐Ż mo´┐Żna Europejsk´┐Ż Wsp´┐Żlnot´┐Ż W´┐Żgla i Stali, a tak´┐Że potem Europejsk´┐Ż Wsp´┐Żlnot´┐Ż Gospodarcz´┐Ż. Przez wiele lat od II Wojny ´┐Żwiatowej Europa d´┐Ż´┐Ży´┐Ża do zjednoczenia w celu zwi´┐Żkszenia korzy´┐Żci poszczeg´┐Żlnych cz´┐Żonk´┐Żw i pomocy s´┐Żabszym jednostkom.

Podstaw´┐Ż prawn´┐Ż Unii Europejskiej jest obecnie Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Liczne dodatki, w postaci protoko´┐Ż´┐Żw i tabel stanowi´┐Ż rozwini´┐Żcie prawne traktat´┐Żw. Za szczeg´┐Żlny dokument uznaje si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż Europejsk´┐Ż Konwencj´┐Ż Praw Cz´┐Żowieka, kt´┐Żra ma wyj´┐Żtkowe znaczenie dla wszystkich pa´┐Żstw Unii.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  decydowanie
strategia rozwoju
oferta
utylizacja
kamica fosforanowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.