? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż uk´┐Żady organizmu?

Poj´┐Żcie uk´┐Żad´┐Żw organizmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja uk´┐Żad´┐Żw organizmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

uk´┐Żady organizmu - a) kr´┐Ż´┐Żenia (serce i naczynia krwiono´┐Żne) zapewnia kr´┐Ż´┐Żenie krwi, r´┐Żwnocze´┐Żnie pokarmu, tlenu

b) oddechowy - kt´┐Żrego celem jest oddychanie, dostarczanie CO2, [p´┐Żuca (cz´┐Ż´┐Ż p´┐Żynna) + drogi oddechowe (przewodz´┐Ż powietrze, tlen i CO2)];

c) krew - tkanka p´┐Żynna, spe´┐Żnia bardzo wa´┐Żn´┐Ż rol´┐Ż - dostarcza tlen i substancje od´┐Żywcze do wszystkich kom´┐Żrek;

d) pokarmowy - rola polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, wch´┐Żanianiu pokarmu i wydalaniu niestrawionych resztek (jama ustna, ´┐Żo´┐Ż´┐Żdek, jelita);

e) uk´┐Żad ruchu - umo´┐Żliwia poruszanie si´┐Ż, wykonywanie pracy fizycznej [mi´┐Żnie szkieletowe (cz´┐Ż´┐Ż czynna), szkielet, czyli uk´┐Żad kostny (cz´┐Ż´┐Ż bierna)];

f) uk´┐Żad nerwowy - pozwala na odbieranie wra´┐Że´┐Ż ze ´┐Żwiata zewn´┐Żtrznego i kierowanie prac´┐Ż narz´┐Żd´┐Żw ruchu, wszystkich narz´┐Żd´┐Żw cia´┐Ża ludzkiego (uk´┐Żad o´┐Żrodkowy i obwodowy uk´┐Żad nerwowy, kt´┐Żry przetwarza informacje);

g) uk´┐Żad narz´┐Żd´┐Żw zmys´┐Żu (wzroku, s´┐Żuchu, w´┐Żchu, dotyku, smaku);

h) uk´┐Żad r´┐Żwnowagi - odbiera informacje o po´┐Żo´┐Żeniu cia´┐Ża, pozwala na utrzymanie odpowiedniej postawy cia´┐Ża, znajduje si´┐Ż w uchu wewn´┐Żtrznym;

i) uk´┐Żad gruczo´┐Ż´┐Żw wydzielania wewn´┐Żtrznego (inaczej endokrynowy ), nauka - endokrynologia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ´┐Żancuch logistyczny
reforma
´┐Żuszczyca
bia´┐Żaczka
Internet
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.