? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest uk´┐Żad oddechowy?

Poj´┐Żcie uk´┐Żadu oddechowy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja uk´┐Żadu oddechowy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

uk´┐Żad oddechowy - - obieg powietrza w uk´┐Ż´┐Żdzie oddechowym: powietrze powinno by´┐Ż wdychane przez nos. Jama nosowa ma specyficzny wygl´┐Żd. ´┐Żciana boczna jamy nosowej ma kilka wypukle´┐Ż. Ca´┐Ża konstrukcja pokryta jest b´┐Żon´┐Ż. Kom´┐Żrki nab´┐Żonka posiadaj´┐Ż migawki. W jamie nosowej znajduj´┐Ż si´┐Ż kom´┐Żrki produkuj´┐Żce ´┐Żluz, kt´┐Żry zatrzymuje zanieczyszczenia.
Je´┐Żeli kaszel jest wilgotny, to mo´┐Żna bra´┐Ż ´┐Żrodki wykrztu´┐Żne.

Z jamy nosowej powietrze idzie do gard´┐Ża. W gardle krzy´┐Żuje si´┐Ż droga oddechowa i pokarmowa. Pokarmowa znajduje si´┐Ż z ty´┐Żu, a oddechowa z przodu.

Krta´┐Ż jest drog´┐Ż powietrza, tu znajduje si´┐Ż narz´┐Żd wytwarzaj´┐Żcy g´┐Żos. Powietrze nast´┐Żpnie przedostaje si´┐Ż z krtani do tchawicy. Tchawica znajduje si´┐Ż w cz´┐Żci szyjnej i piersiowej, sk´┐Żada si´┐Ż z chrz´┐Żstek po´┐Ż´┐Żczonych mi´┐Żniami i ´┐Żluz´┐Żwk´┐Ż. Oskrzela g´┐Ż´┐Żwne dochodz´┐Ż do p´┐Żuc i dziel´┐Ż si´┐Ż na oskrzela p´┐Żatowe.

W p´┐Żucu prawym znajduj´┐Ż si´┐Ż 3 oskrzela p´┐Żatowe, a w lewym p´┐Żucu znajduj´┐Ż si´┐Ż 2 oskrzela p´┐Żatowe. Te oskrzela dziel´┐Ż si´┐Ż z kolei na drobniejsze oskrzela, potem na oskrzeliki zako´┐Żczone p´┐Żcherzykami p´┐Żucnymi.

Cienkie ´┐Żciany p´┐Żcherzyk´┐Żw p´┐Żucnych zbudowane s´┐Ż z nab´┐Żonka jednowarstwowego p´┐Żaskiego, otoczone s´┐Ż g´┐Żst´┐Ż sieci´┐Ż naczy´┐Ż w´┐Żosowatych krwiono´┐Żnych. Umo´┐Żliwia to sprawn´┐Ż wymian´┐Ż gazow´┐Ż mi´┐Żdzy p´┐Żcherzykami a krwi´┐Ż.

Op´┐Żucna ´┐Żcienna przylega do klatki piersiowej. Przestrze´┐Ż mi´┐Żdzy op´┐Żucn´┐Ż p´┐Żucn´┐Ż a op´┐Żucn´┐Ż ´┐Żcienn´┐Ż nazywa si´┐Ż jama op´┐Żucna.
Ilo´┐Ż´┐Ż oddech´┐Żw na minut´┐Ż wynosi 16. Obj´┐Żto´┐Ż´┐Ż oddechowa wynosi 350 - 500 ml.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ceramika
cykl
literatura
prawa podmiotowe
zadanie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.