? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest uk´┐Żad nerwowy?

Poj´┐Żcie uk´┐Żadu nerwowego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja uk´┐Żadu nerwowego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

uk´┐Żad nerwowy - dostosowany do odbierania r´┐Żnego rodzaju impuls´┐Żw zewn´┐Żtrz i wewn´┐Żtrz. Poza tym przewodzi i przetwarza te bod´┐Żce i odpowiednio reaguje. Odpowied´┐Ż centralnego uk´┐Żadu nerwowego jest r´┐Żna.

Zadania uk´┐Żadu nerwowego:
- odbieranie;
- przewodzenie;
- przetwarzanie;
- reakcja.

Podzia´┐Ż:
1. centralny uk´┐Żad nerwowy - sk´┐Żada si´┐Ż z m´┐Żzgowia (m´┐Żzg, rdze´┐Ż przed´┐Żu´┐Żony, most) i rdzenia kr´┐Żgowego (31 par nerw´┐Żw).
2. obwodowy uk´┐Żad nerwowy - Nerwy, kt´┐Żre wychodz´┐Ż z m´┐Żzgowia (czaszkowe 12 par) oraz nerwy rdzeniowe (31 par).

Uk´┐Żad nerwowy sk´┐Żada si´┐Ż z kom´┐Żrek, kt´┐Żre tworz´┐Ż tkanki. Kom´┐Żrka nerwowa to neuron (cechuje si´┐Ż podporowo´┐Żci´┐Ż), posiadaj´┐Żcy kom´┐Żrki glejowe - odpowiednik tkanki ´┐Ż´┐Żcznej.
Neuron sk´┐Żada si´┐Ż z:
- cia´┐Żo kom´┐Żrki;
- posiada j´┐Żdro kom´┐Żrkowe;
- wypustki nerwowe (dendryty);
- neuryt (akson).
Dendryty przewodz´┐Ż impuls do cia´┐Ża kom´┐Żrki. Neuryt (akson) przewodzi od cia´┐Ża kom´┐Żrki na zewn´┐Żtrz.

Synapsa (styk), czyli po´┐Ż´┐Żczenie kom´┐Żrek nerwowych (dendryty + neuryty), ale mi´┐Żdzy nimi jest przestrze´┐Ż synaptyczna, czyli synapsa. W miejscu synapsy jest wydzielana substancja przeka´┐Żnikowa.

Drogi nerwowe:
1. czuciowe - wst´┐Żpuj´┐Żce (poprzez nerwy obwodowe do centralnego uk´┐Żadu z obwodu).
2. ruchowe - zst´┐Żpuj´┐Żce (pobudzenie zaczyna si´┐Ż w kom´┐Żrkach nerwowych uk´┐Żadu centralnego w okolicy m´┐Żzgowia, poprzez odpowiednie drogi nerwowe impuls przechodzi do rdzenia kr´┐Żgowego - nerwy rdzeniowe - impuls dochodzi do mi´┐Żnia) cia´┐Ża kom´┐Żrek nerwowych ´┐Ż´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż i tworz´┐Ż istot´┐Ż szar´┐Ż, a wypustki nerwowe daj´┐Ż istot´┐Ż bia´┐Ż´┐Ż. W korze p´┐Żkul istota szara tworzy pola odpowiedzialne za jak´┐Ż´┐Ż czynno´┐Ż´┐Ż:
- w tylnej cz´┐Żci p´┐Żata czo´┐Żowego - kora ruchowa;
- w p´┐Żacie ciemieniowym - pole czuciowe;
- w p´┐Żacie potylicznym - pole wzrokowe;
- w p´┐Żacie skroniowym - s´┐Żuch.

Przekr´┐Żj poprzeczny przez rdze´┐Ż kr´┐Żgowy:
a) istota szara w ´┐Żrodku rdzenia (kszta´┐Żt motylka, cia´┐Ża kom´┐Żrkowe);
b) istota bia´┐Ża zewn´┐Żtrz (drogi, w´┐Ż´┐Żkna nerwowe).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  grzyby
liberalizacja i deregulacja
baner
struktura
polityka turystyczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.