? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest uk�ad kr��enia?

Poj�cie uk�adu kr��enia i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja uk�adu kr��enia napisana w spos�b zrozumia�y.

uk�ad kr��enia - odgrywa bardzo wa�n� rol�, gdy� zapewnia doprowadzenie do tkanek krwi, kt�ra przenosi tlen, CO2, doprowadza substancje od�ywcze, odprowadza substancje przemiany materii.
Sk�ada si� z serca i naczy� krwiono�nych: t�tnice, �y�y, naczynia prostopad�e.

Uk�ad kr��enia sk�ada si� z:
- uk�adu krwiono�nego (serce, t�tnice, naczynia w�osowate, �y�y);
- uk�adu limfatycznego;
- krwi kr���cej w naczyniach krwiono�nych oraz limfy kr���cej w naczyniach limfatycznych.
Krew to tkanka p�ynna.

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  sakrament
hemoroidy
statek pasa�erski
klatka piersiowa
organizacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.