? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ub´┐Żstwo?

Poj´┐Żcie ub´┐Żstwa i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ub´┐Żstwa napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ub´┐Żstwo - to poj´┐Żcie, kt´┐Żre ma wiele znacze´┐Ż. Najpopularniejsze z nich oznacza bied´┐Ż. Bieda z kolei jest poj´┐Żciem ekonomicznym, jak r´┐Żwnie´┐Ż socjologicznym. Oznacza ona sytuacj´┐Ż, w kt´┐Żrej brakuje ´┐Żrodk´┐Żw materialnych przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb jednostki. O ub´┐Żstwie m´┐Żwimy wi´┐Żc, gdy brakuje pewnej osobie lub osobom jedzenia, mieszkania i innych potrzeb o charakterze kulturalnym, jak r´┐Żwnie´┐Ż spo´┐Żecznym.

Osoby ubogie zazwyczaj s´┐Ż wykluczane ze przez innych ´┐Ż ´┐Życia spo´┐Żecznego. W zwi´┐Żzku z ´┐Życiem pod ci´┐Żg´┐Ż´┐Ż presj´┐Ż otoczenia, osoby te cz´┐Żsto dopada depresja.

Ub´┐Żstwo mo´┐Że by´┐Ż zawinione lub niezawinione. W pierwszym przypadku b´┐Żdziemy na przyk´┐Żad mie´┐Ż do czynienia z osobami, kt´┐Żre nie podejmuj´┐Ż ´┐Żadnej pracy zarobkowej, mimo ´┐Że s´┐Ż zdrowe i nie chc´┐Ż zmieni´┐Ż swojej sytuacji. W drugim przypadku mo´┐Żemy mie´┐Ż do czynienia z osobami, kt´┐Żre na przyk´┐Żad na skutek r´┐Żnych losowych wypadk´┐Żw straci´┐Ży zatrudnienie, przez co zmniejszy´┐Ż si´┐Ż im doch´┐Żd, w wyniku czego nie mog´┐Ż w pe´┐Żni zaspokoi´┐Ż swoich potrzeb.

Ub´┐Żstwo to problem, z kt´┐Żrym boryka si´┐Ż ka´┐Żde pa´┐Żstwo na ´┐Żwiecie.

Ub´┐Żstwo mo´┐Że oznacza´┐Ż ma´┐Ż´┐Ż liczb´┐Ż czego´┐Ż, np. ub´┐Żstwo j´┐Żzyka, ubogi wyb´┐Żr artyku´┐Ż´┐Żw w sklepie. Termin ten r´┐Żwnie´┐Ż odnosi si´┐Ż do cnoty.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  integracja hierarchiczna
dro´┐Żd´┐Że piwowarskie
dob´┐Żr kadr
perspektywa ewolucyjna
woda
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.