? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ubezw´┐Żasnowolnienie?

Poj´┐Żcie ubezw´┐Żasnowolnienia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ubezw´┐Żasnowolnienia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ubezw´┐Żasnowolnienie - ograniczenie osoby fizycznej w mo´┐Żliwo´┐Żci dokonywania czynno´┐Żci prawnych.

Kodeks cywilny przewiduje dwa rodzaje ubezw´┐Żasnowolnienia:
1) ubezw´┐Żasnowolnienie ca´┐Żkowite, kt´┐Żre mo´┐Że by´┐Ż zastosowane w stosunku do osoby, kt´┐Żra uko´┐Żczy´┐Ża trzyna´┐Żcie lat i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umys´┐Żowego albo innego rodzaju zaburze´┐Ż psychicznych nie jest w stanie kierowa´┐Ż swoim post´┐Żpowaniem. Dla osoby ubezw´┐Żasnowolnionej ca´┐Żkowicie ustanawia si´┐Ż opiek´┐Ż, chyba ´┐Że pozostaje ona pod w´┐Żadz´┐Ż rodzicielsk´┐Ż.

2) ubezw´┐Żasnowolnienie cz´┐Żciowe, kt´┐Żre mo´┐Że by´┐Ż zastosowane w stosunku do osoby pe´┐Żnoletniej, kt´┐Żrej wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umys´┐Żowego albo innego rodzaju zaburze´┐Ż psychicznych potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezw´┐Żasnowolnionej cz´┐Żciowo ustanawia si´┐Ż kuratel´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pi´┐Żkno
zaburzenia psychosomatyczne
turystyka wiejska
cz´┐Żowiek
dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż finansowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.