? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ubezpieczenie?

Poj´┐Żcie ubezpieczenia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ubezpieczenia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

ubezpieczenie - to poj´┐Żcie wieloznaczne. Najpowszechniej poj´┐Żcie to odnosi umownego stosunku, jaki zawi´┐Żzuje si´┐Ż pomi´┐Żdzy dwiema stronami. Na mocy postanowie´┐Ż niniejszej umowy jedna ze stron w przypadku okre´┐Żlonych zdarze´┐Ż wykonuje okre´┐Żlone ´┐Żwiadczenia (jest to tak zwany ubezpieczyciel) na rzecz drugiej strony, czyli ubezpieczonego. Obowi´┐Żzek jaki na´┐Żo´┐Żony jest na ubezpieczyciela to wyp´┐Żata okre´┐Żlonej kwoty pieni´┐Żnej ubezpieczonemu, gdy zaistniej´┐Ż odpowiednie warunki, czy zdarzenia losowe b´┐Żd´┐Żce szczeg´┐Żowo wymienione w polisie ubezpieczeniowej. Wyp´┐Żacana kwota pieni´┐Żna ma na celu rekompensat´┐Ż poniesionych strat. Kwota ta zale´┐Żna jest od rodzaju straty, od warunk´┐Żw na jakich podpisywana jest polisa ubezpieczeniowa oraz od sk´┐Żadek jakie ubezpieczyciel w konkretnych okresach czasu przekazuje na rzecz ubezpieczaj´┐Żcego.

Ubezpieczeniu podlegaj´┐Ż ro´┐Żne rzeczy, st´┐Żd wyr´┐Żniamy wiele typ´┐Żw stosunk´┐Żw ubezpieczeniowych. Najcz´┐Żciej pojawiaj´┐Żce si´┐Ż s´┐Ż ubezpieczenia mienia (np. dom´┐Żw, samochod´┐Żw) od nieszcz´┐Żliwych wypadk´┐Żw, kl´┐Żsk ´┐Żywio´┐Żowych, kradzie´┐Ży, etc. Obok tych´┐Że ubezpiecze´┐Ż innym powszechnie znanym typem ubezpiecze´┐Ż s´┐Ż polisy osobowe.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  sen
PART
ryzyko
nadwozie specjalistyczne
zatrudnienie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.