? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest turystyka wiejska?

Poj´┐Żcie turystyki wiejskiej i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja turystyki wiejskiej napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

turystyka wiejska - ma coraz to wi´┐Żcej zwolennik´┐Żw na ca´┐Żym ´┐Żwiecie. Ten´┐Że trend w turystyce jest g´┐Ż´┐Żwnie uprawiany w krajach bardziej rozwini´┐Żtych. Turystyka wiejska polega na wyrwaniu si´┐Ż cz´┐Żowieka z ogromnych aglomeracji miejskich na ´┐Żono natury, jakim bez w´┐Żtpienia jest wie´┐Ż. W takich miejscach cz´┐Żowiek zapomina o codziennych troskach i miejskim zgie´┐Żku. Czasem wystarczy sp´┐Żdzi´┐Ż na wsi tydzie´┐Ż by z powrotem na´┐Żadowa´┐Ż swoje akumulatorki na dalsze ci´┐Żkie dni pracy.

Turystyka wiejska to nie tylko obcowanie od miejskich bol´┐Żczek. To tak´┐Że kontakt z przyrod´┐Ż i zwierzyn´┐Ż, z kt´┐Żr´┐Ż nie mamy do czynienia w mie´┐Żcie. Na wsi mo´┐Żemy poje´┐Żdzi´┐Ż konno, pospacerowa´┐Ż po ´┐Ż´┐Żkach a tak´┐Że spr´┐Żbowa´┐Ż przetwor´┐Żw domowej roboty. Dlatego na t´┐Ż form´┐Ż odpoczynku decyduj´┐Ż si´┐Ż coraz to wi´┐Żksza ilo´┐Ż´┐Ż ludzi. Takie miejsca s´┐Ż bardzo cz´┐Żsto wolne od nowoczesnych dobrodziejstw techniki takich jak telefon kom´┐Żrkowy czy Internet. Wyje´┐Żd´┐Żaj´┐Żc na wie´┐Ż mo´┐Żemy w stu procentach zapomnie´┐Ż si´┐Ż d´┐Żu´┐Ższy okres czasu. Na szcz´┐Żcie coraz wi´┐Żcej gospodarstw rolniczych stawia na agroturystyk´┐Ż, gdy´┐Ż widz´┐Ż, jakie jest na ni´┐Ż zapotrzebowanie. Rywalizacja o klienta sprawia, ´┐Że warunki, w kt´┐Żrych b´┐Żdziemy przebywa´┐Ż wzrastaj´┐Ż ka´┐Żdego roku.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rekreacja fizyczna
zapalenie op´┐Żucnej
mi´┐Żnie ko´┐Żczyn
prawa socjologii
kaszel
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.