? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest turystyka?

Poj´┐Żcie turystyki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja turystyki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

turystyka - jest jedn´┐Ż z najpr´┐Żniej rozwijaj´┐Żcych si´┐Ż ga´┐Ż´┐Żzi gospodarki ka´┐Żdego kraju. Wi´┐Żkszo´┐Ż´┐Ż pa´┐Żstw ju´┐Ż dawno zda´┐Żo spraw´┐Ż z faktu, ´┐Że tury´┐Żci jacy nap´┐Żywaj´┐Ż ka´┐Żdego roku wydaj´┐Ż ogromne ilo´┐Żci pieni´┐Żdzy, kt´┐Żre to w´┐Ża´┐Żnie nap´┐Żdzaj´┐Ż koniunktur´┐Ż niejednego pa´┐Żstwa.

Dlatego turystyka w niekt´┐Żrych krajach jest na bardzo wysokim poziomie. Najcz´┐Żciej s´┐Ż to kraje, kt´┐Żre maj´┐Ż idealne po´┐Żo´┐Żenie geograficzne. Prym w turystyce wiod´┐Ż kraje po´┐Żo´┐Żone nad ciep´┐Żymi morzami, gdzie zm´┐Żczeni ´┐Życiem ludzie odpoczywaj´┐Ż po wielu miesi´┐Żcach ci´┐Żkiej pracy.

W niekt´┐Żrych krajach przychody z turystyki s´┐Ż na tyle znacz´┐Żce, ´┐Że dane pa´┐Żstwa nie wyobra´┐Żaj´┐Ż sobie momenty gdyby ich nie by´┐Żo. Dzieje si´┐Ż tak g´┐Ż´┐Żwnie w mniejszych krajach, gdzie nie ma naturalnych bogactw naturalnych. Turystyka nie tylko nakr´┐Żca niejeden bud´┐Żet krajowy, ale tak´┐Że zwi´┐Żksza popularno´┐Ż´┐Ż danego pa´┐Żstwa na arenie mi´┐Żdzynarodowej. W ka´┐Żdym kraju jest przecie´┐Ż co´┐Ż do zobaczenia, wystarczy to tylko odpowiednio wypromowa´┐Ż i zareklamowa´┐Ż. A pieni´┐Żdze jakie z tego b´┐Żd´┐Ż zadowol´┐Ż nawet najbardziej wybrednych ludzi. Dlatego ´┐Żadne pa´┐Żstwo nie bagatelizuje w dzisiejszych czasach turystyki, gdy´┐Ż pieni´┐Żdze z niej s´┐Ż zbyt wielkie by m´┐Żc przej´┐Ż´┐Ż obok nich oboj´┐Żtnie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  nadczynno´┐Ż´┐Ż tarczycy
moda
ekonometria
wiara
poj´┐Żcie
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.