? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tuner?

Poj´┐Żcie tuneru i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tuneru napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tuner - urz´┐Żdzenie elektroniczne, kt´┐Żre sk´┐Żada si´┐Ż z kilku z´┐Żo´┐Żonych sygna´┐Ż´┐Żw wyj´┐Żciowych. Wybieraj´┐Żc jeden sygna´┐Ż g´┐Ż´┐Żwny, z innych urz´┐Żdze´┐Ż elektronicznych, tworzy obraz lub d´┐Żwi´┐Żk, kt´┐Żry mo´┐Żemy odbiera´┐Ż w telewizorze b´┐Żd´┐Ż w radiu.

Tunerem mo´┐Żemy tak´┐Że nazywa´┐Ż kart´┐Ż telewizyjn´┐Ż lub inne urz´┐Żdzenia elektroniczne, potrafi´┐Żce zamienia´┐Ż sygna´┐Ż analogowy w sygna´┐Ż cyfrowy, tak, by by´┐Ż on zrozumia´┐Ży dla komputera. Tunery takie nazywamy tunerami cyfrowymi, za ich pomoc´┐Ż mo´┐Żemy odbiera´┐Ż
i rozkodowywa´┐Ż zakodowane programy telewizyjne, jednak wymaga to specyficznych umiej´┐Żtno´┐Żci technicznych i informatycznych.

Nazewnictwo takie stosujemy r´┐Żwnie´┐Ż na elektroniczne urz´┐Żdzenie np. do strojenia gitary.
Przy u´┐Życiu ma´┐Żego programu, pod´┐Ż´┐Żczamy gitar´┐Ż do wej´┐Żcia na mikrofon karty d´┐Żwi´┐Żkowej
i dobieramy wybrane preferencje, ustawiamy g´┐Żo´┐Żno´┐Ż´┐Ż. Tuner taki umo´┐Żliwia nam strojenie
z dok´┐Żadno´┐Żci´┐Ż do ½ Hz w tonacji. Wed´┐Żug autora programu, mo´┐Żemy tak´┐Że automatycznie sprawdzi´┐Ż poziom rozstrojenia b´┐Żd´┐Ż nastrojenia struny.

Zastosowanie tunera w komputerze pozwala na ogl´┐Żdanie kana´┐Ż´┐Żw telewizyjnych bez potrzeby zakupu kolejnego telewizora.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż
katabaza
alkoholizm
konto ksi´┐Żgowe
tautologia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.