? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tren?

Poj´┐Żcie trenu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja trenu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tren - jest poj´┐Żciem wieloznacznym w j´┐Żzyku polskim.

Tren oznacza cz´┐Ż´┐Ż eleganckiego stroju kobiecego. Jako taki znajduje si´┐Ż on z ty´┐Żu gdzie rozk´┐Żada si´┐Ż i ci´┐Żgnie po ziemi. Niegdy´┐Ż p´┐Żaszcze kr´┐Żlewskie posiada´┐Ży treny. Wsp´┐Żcze´┐Żnie treny doczepiane s´┐Ż zwykle do balowych, d´┐Żugich sukni, przyk´┐Żadowo do sukienek ´┐Żlubnych. Zgodnie z obowi´┐Żzuj´┐Żcymi kanonami mody nie s´┐Ż one powszechnie stosowane w odzie´┐Ży codziennej, ze wzgl´┐Żdu g´┐Ż´┐Żwnie na ich nisk´┐Ż praktyczno´┐Ż´┐Ż. Wygl´┐Żdaj´┐Ż ´┐Żadnie, dostojnie i elegancko, lecz utrudniaj´┐Ż poruszanie si´┐Ż.

Tren to tak´┐Że utw´┐Żr liryczny, w swym tonie ´┐Ża´┐Żobny. Wywodzi si´┐Ż on z literatury starogreckiej, jako podstawowy element tragedii. Do prekursor´┐Żw tego gatunku literackiego zalicza si´┐Ż: Simonidesa z Keos, Newiusza oraz Owidiusza. W kulturze europejskiej donios´┐Że znaczenie odegra´┐Ży tego typu utwory Francesco Petrarci. W literaturze polskiej prawdziwym kunsztem literackim w dziedzinie pisania tren´┐Żw zas´┐Żyn´┐Ż´┐Ż Jan Kochanowski, pisz´┐Żc je po ´┐Żmierci swego dziecka (Urszulki). Inni polscy autorzy tren´┐Żw to przyk´┐Żadowo: Zbigniew Morsztyn, Wespazjan Kochowski, Krzysztof Kamil Baczy´┐Żski.
Klasyczna budowa trenu zawiera nast´┐Żpuj´┐Żce elementy: exordium, laudatio, comploratio, consolatio, exhoratio.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  o´┐Żtarz
uk´┐Żad oddechowy
cia´┐Żo szkliste
atlant
skr´┐Żt
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.