? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest trawienie pokarm´┐Żw?

Poj´┐Żcie trawienia pokarm´┐Żw i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja trawienia pokarm´┐Żw napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

trawienie pokarm´┐Żw - proces enzymatycznego rozk´┐Żadu sk´┐Żadnik´┐Żw pokarmowych (w´┐Żglowodan´┐Żw, bia´┐Żek, t´┐Żuszcz´┐Żw) do zwi´┐Żzk´┐Żw prostych, kt´┐Żre mog´┐Ż by´┐Ż wch´┐Żaniane w przewodzie pokarmowym przez b´┐Żon´┐Ż ´┐Żluzow´┐Ż.
Procesy trawienia pokarm´┐Żw odbywaj´┐Ż si´┐Ż we wszystkich odcinkach przewodu pokarmowego, najintensywniej w jelicie cienkim, gdzie odbywa si´┐Ż tak´┐Że wch´┐Żanianie produkt´┐Żw trawienia.

Trawienie w´┐Żglowodan´┐Żw rozpoczyna si´┐Ż w jamie ustnej. Zawarta w ´┐Żlinie ptyalina powoduje , ´┐Że w jamie ustnej i cz´┐Żciowo w ´┐Żo´┐Ż´┐Żdku rozk´┐Żadaj´┐Ż si´┐Ż wielocukry do prostszych zwi´┐Żzk´┐Żw. Dalszy proces przebiega w jelicie cienkim z udzia´┐Żem amylazy - enzymy wydzielanego przez trzustk´┐Ż.
Cz´┐Żsteczki w´┐Żglowodan´┐Żw roz´┐Żo´┐Żone s´┐Ż do cukr´┐Żw prostych (glukoza 80%, fruktoza 15%, galaktoza 5%), wch´┐Żaniane s´┐Ż do krwi przez kosmki jelita cienkiego.

W trawieniu bia´┐Żek bior´┐Ż udzia´┐Ż enzymy ´┐Żo´┐Ż´┐Żdka, trzustki i jelita. Sok ´┐Żo´┐Ż´┐Żdkowy zawiera du´┐Że st´┐Żenie kwasu solnego co powoduje p´┐Żcznienie i uwodnienie bia´┐Żek.
Pod wp´┐Żywem pepsyny nast´┐Żpuje cz´┐Żciowy rozpad bia´┐Żek, a podpuszczka trawi kazein´┐Ż ( w mleku).
Dalsze trawienie nast´┐Żpuje w jelicie cienkim pod wp´┐Żywem enzym´┐Żw trzustkowych (trypsyny i innych) do wch´┐Żanianych przez kosmki jelit aminokwas´┐Żw.

Trawienie t´┐Żuszcz´┐Żw - rozpoczyna si´┐Ż w niewielkim stopniu w ´┐Żo´┐Ż´┐Żdku pod wp´┐Żywem lipazy ´┐Żo´┐Ż´┐Żdkowej. G´┐Ż´┐Żwny proces ich trawienia odbywa si´┐Ż w jelicie cienkim pod wp´┐Żywem lipazy trzustkowej na kwasy t´┐Żuszczowe i monoglicerydy.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  kredyt
tempomat
sperma
witra´┐Ż
nie´┐Żyt nosa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.