? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest transport?

Poj´┐Żcie transportu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja transportu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

transport - polega na przemieszczaniu ludzi i ´┐Żadunk´┐Żw przy wykorzystaniu odpowiednich ´┐Żrodk´┐Żw transportu. Jest ´┐Żci´┐Żle powi´┐Żzany z innymi dzia´┐Żami gospodarki poniewa´┐Ż polega na ´┐Żwiadczeniu us´┐Żug. Dwa g´┐Ż´┐Żwne podzia´┐Ży transportu to pasa´┐Żerski i towarowy.

Pasa´┐Żerski polega na przewozie os´┐Żb za pomoc´┐Ż dost´┐Żpnych ´┐Żrodk´┐Żw lokomocji. Mo´┐Że to by´┐Ż samolot( to transport powietrzny), wodny( statki), drogowy( samochody i autobusy), kolejowy( poci´┐Żgi), podziemny( metro). Inaczej odbywa si´┐Ż przew´┐Żz towar´┐Żw a inaczej ludzi gdy´┐Ż w pierwszym przypadku wa´┐Żne jest aby produkty znalaz´┐Ży si´┐Ż w wyznaczonym miejscu. Transport pasa´┐Żerski powinien przede wszystkim by´┐Ż bezpieczny dla wszystkich podr´┐Żuj´┐Żcych a ´┐Żrodek, kt´┐Żrym jedziemy powinien by´┐Ż poddawany regularnym badaniom technicznym.

Dzisiaj najcz´┐Żciej u´┐Żywanym ´┐Żrodkiem transportu jest samoch´┐Żd poniewa´┐Ż naj´┐Żatwiej jest dojecha´┐Ż nim na wyznaczone miejsce. Coraz wi´┐Żcej os´┐Żb korzysta z transportu doje´┐Żd´┐Żaj´┐Żc do pracy czy szko´┐Ży. Dzi´┐Żki niemu mo´┐Żna kupi´┐Ż w sklepach towary, kt´┐Żre przywo´┐Żone s´┐Ż z innych kraj´┐Żw. Na rynku pojawiaj´┐Ż si´┐Ż coraz nowocze´┐Żniejsze ´┐Żrodki transportu, dzi´┐Żki kt´┐Żrym jeszcze szybciej dojedziemy do celu.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  domena internetowa
legenda
ekspozycja
ruchliwo´┐Ż´┐Ż spo´┐Żeczna
smog
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.