? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tragizm?

Poj´┐Żcie tragizmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tragizmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tragizm - poj´┐Żcie, kt´┐Żre ma raczej negatywny odd´┐Żwi´┐Żk. W wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw tragizm uto´┐Żsamiany jest (nie bez powodu) z jak´┐Ż´┐Ż wielk´┐Ż tragedi´┐Ż. Najpro´┐Żciej m´┐Żwi´┐Żc tragizm to splot nieszcz´┐Żliwych wypadk´┐Żw lub okoliczno´┐Żci. Taka sytuacja, kt´┐Żra si´┐Ż w zwi´┐Żzku z tym wytwarza, przewa´┐Żnie jest bez wyj´┐Żcia. Najcz´┐Żciej tragizm przedstawiany jest w sztuce. W´┐Żwczas dochodzi przewa´┐Żnie do sytuacji, w kt´┐Żrych g´┐Ż´┐Żwny bohater, pope´┐Żniaj´┐Żcy niewielkie przewinienie, obarczany jest straszliw´┐Ż i nieproporcjonaln´┐Ż do przewinienia kar´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż jednak winowajca przyjmuje (w imi´┐Ż wy´┐Ższych cel´┐Żw). Tragizm, najcz´┐Żciej pojawiaj´┐Żcy si´┐Ż w dramacie antycznym, pe´┐Żen jest g´┐Ż´┐Żbokich przemy´┐Żle´┐Ż i rozwa´┐Ża´┐Ż natury moralnej, kt´┐Żre (niestety) jednak w wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw ko´┐Żcz´┐Ż si´┐Ż kl´┐Żsk´┐Ż szlachetnego bohatera.

W dzie´┐Żach literackich tragizm zawsze kojarzony by´┐Ż z konieczno´┐Żci´┐Ż dokonywania wybor´┐Żw pomi´┐Żdzy dwoma praktycznie r´┐Żnorz´┐Żdnymi racjami, kt´┐Żre mimo wszystko zawsze poci´┐Żga´┐Ży za sob´┐Ż jakie´┐Ż negatywne skutki (czy to dla g´┐Ż´┐Żwnego bohatera, czy te´┐Ż dla jego kraju czy najbli´┐Ższych). W pewnym sensie dochodzi´┐Żo do sytuacji patowych, z kt´┐Żrych trzeba by´┐Żo jako´┐Ż wybrn´┐Ż´┐Ż, wybieraj´┐Żc po prostu „mniejsze z´┐Żo”.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  gor´┐Żczka
konta niebilansowe
alergiczny katar
konsumpcja
orientacja marketingowa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.