? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest trafostacja?

Poj´┐Żcie trafosjatcji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja trafosjatcji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

trafostacja - jest to termin dla wielu ca´┐Żkowicie nie znany. Nie wielu z nas spotka´┐Żo si´┐Ż z tym sformu´┐Żowaniem, gdy´┐Ż tak naprawd´┐Ż wi´┐Żkszo´┐Żci z nas wiedza ta jest ca´┐Żkowicie nie potrzebna. Taka trafostacja jest niczym innym jak miejscem, gdzie znajduje si´┐Ż do´┐Ż´┐Ż spore skupisko r´┐Żnego rodzaju transformator´┐Żw elektrycznych, kt´┐Żre zaopatruj´┐Ż poszczeg´┐Żlne osiedla, linie tramwajowe czy kolejowe.

Ka´┐Żdy architekt odpowiedzialny za stworzenie jakiejkolwiek budowli musi w swoich planach uwzgl´┐Żdni´┐Ż takie miejsce. Trafostacja jest jednym z kluczowych miejsc poszczeg´┐Żlnej budowy. Bardzo wa´┐Żne jest jej odpowiednia lokalizacja i zabezpieczenie. Takie miejsce powinno by´┐Ż w odpowiedniej odleg´┐Żo´┐Żci od miejsc gdzie przebywaj´┐Ż ludzie. Bardzo istotnym aspektem, kt´┐Żry musimy uwzgl´┐Żdni´┐Ż podczas jej tworzenia jest bezpiecze´┐Żstwo. Jej to bardzo wa´┐Żne, gdy´┐Ż niepi´┐Żcie pr´┐Żdu w takich miejscach jej na tyle du´┐Że, ´┐Że mo´┐Że skutecznie zagrozi´┐Ż ´┐Życiu cz´┐Żowieka.

Obs´┐Żug´┐Ż takiej trafostacji powinni zajmowa´┐Ż si´┐Ż tylko i wy´┐Ż´┐Żcznie wykwalifikowanie specjali´┐Żci. Tylko wysokiej klasy elektrycy b´┐Żd´┐Ż w stanie sprawi´┐Ż, ´┐Że praca tego miejsca b´┐Żdzie odbywa´┐Ż si´┐Ż prawid´┐Żowo i ca´┐Żkowicie bezpiecznie.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dzia´┐Żanie
ADC
informatyka
dystrybucja
pedagogika spo´┐Żeczna
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.