? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest towar?

Poj´┐Żcie towaru i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja towaru napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

towar - tym mianem okre´┐Żlamy og´┐Ż artyku´┐Ż´┐Żw, produkt´┐Żw przeznaczonych do kupna, sprzeda´┐Ży, b´┐Żd´┐Ż ju´┐Ż kupionych lub sprzedanych. Towar to jedna sztuka, ale r´┐Żwnie´┐Ż i ca´┐Ży zapas np. w sklepie lub magazynie. Materia przeznaczona do sprzeda´┐Ży. Jest to r´┐Żwnie´┐Ż przedmiot obrotu na gie´┐Żdach papier´┐Żw warto´┐Żciowych.

Towarem nazywamy r´┐Żwnie´┐Ż substancje masowe w postaci sta´┐Żej na przyk´┐Żad w´┐Żgiel, metale, glina, minera´┐Ży sta´┐Że jak r´┐Żwnie´┐Ż substancje ciek´┐Że np. ropa, gaz, kwasy itp. Produkty rolnicze - zbo´┐Że, owoce, warzywa, inne plony. W j´┐Żzyku potocznym, towarem okre´┐Żla si´┐Ż w szczeg´┐Żlno´┐Żci narkotyki twarde i mi´┐Żkkie. Towar mo´┐Że by´┐Ż wydobywany, jako surowiec, wytwarzany za pomoc´┐Ż danych surowc´┐Żw i innych substancji przy u´┐Życiu danej technologii np. przetapiane, produkowane, wytwarzane, dzie´┐Żo r´┐Żk ludzkich itp.

W zale´┐Żno´┐Żci od swojej specyfiki musi by´┐Ż przechowywany w odpowiednich dla siebie warunkach na przyk´┐Żad w odpowiednio wysokiej temperaturze, lub sch´┐Żodzony, w suchym b´┐Żd´┐Ż mokrym ´┐Żrodowisku, zaciemnionym lub szczeg´┐Żlnie rozja´┐Żnionym. Jako´┐Ż´┐Ż towaru okre´┐Żla sk´┐Żad, np. chemiczny b´┐Żd´┐Ż dana marka, kt´┐Żra rozpoznawana jest i oceniana przez konsument´┐Żw, odbiorc´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  miejsce publiczne
odma op´┐Żucnej
mi´┐Żo´┐Ż´┐Ż
badanie marketingowe
sakrament
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.