? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest torrent?

Poj´┐Żcie torrentu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja torrentu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

torrent - to wymiana i dystrybucja r´┐Żnych plik´┐Żw przez Internet. Osoba, kt´┐Żra chce ´┐Żci´┐Żgn´┐Ż´┐Ż jakie´┐Ż dane loguje si´┐Ż na stronie po czym uzyskuje dost´┐Żp do kont innych u´┐Żytkownik´┐Żw.

Jest to sie´┐Ż komputerowa nowej generacji, kt´┐Żra jest podzielona na systemy po´┐Ż´┐Żczone ze sob´┐Ż na kilka sposob´┐Żw. Przy przesy´┐Żaniu plik´┐Żw ograniczeniem jest jedynie to, ´┐Że dane p´┐Żyn´┐Ż pojedynczo i dlatego ´┐Żci´┐Żganie wybranego mo´┐Że trwa´┐Ż tak d´┐Żugo. Kopiowanie jest mo´┐Żliwe tylko w momencie gdy komputer jest w´┐Ż´┐Żczony. Po uruchomieniu nale´┐Ży klikn´┐Ż´┐Ż na ikon´┐Ż programu i ´┐Żci´┐Żganie zostanie doko´┐Żczone. Torrent umo´┐Żliwia pobranie r´┐Żnych program´┐Żw komputerowych, gier, film´┐Żw, muzyki i teledysk´┐Żw, program´┐Żw telewizyjnych, ksi´┐Ż´┐Żek, komiks´┐Żw. Mo´┐Żna w´┐Ż´┐Żczy´┐Ż aplikacj´┐Ż,, dla dzieci” i znale´┐Ż´┐Ż w niej poza wymienionymi tak´┐Że rebusy i zagadki dla najm´┐Żodszych.

Jego obs´┐Żuga i d´┐Żugo´┐Ż´┐Ż ´┐Żci´┐Żgania plik´┐Żw zniech´┐Żca potencjalnych u´┐Żytkownik´┐Żw. Administrator wie kto kopiuje dany plik i jednocze´┐Żnie udost´┐Żpnia go dla innych. W ten spos´┐Żb sie´┐Ż si´┐Ż powi´┐Żksza i mo´┐Żna znale´┐Ż´┐Ż tam codziennie zupe´┐Żnie nowe tytu´┐Ży, kt´┐Żre mo´┐Żna pobra´┐Ż. Po rejestracji otrzymujemy na telefon sms z has´┐Żem, dzi´┐Żki kt´┐Żremu b´┐Żdziemy mieli dost´┐Żp do zawarto´┐Żci wszystkich plik´┐Żw.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  szk´┐Żo
region
kapita´┐Ż
wady serca
pomoc
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.