? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tolerancja?

Poj´┐Żcie tolerancji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tolerancji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tolerancja - jest typem postawy u ludzi, kiedy to wykluczona zostaje u nich wszelka dyskryminacja drugiej osoby ze wzgl´┐Żdu na jej przekonania religijne, pogl´┐Żdy polityczne, kolor sk´┐Żry, wygl´┐Żd, choroby i spos´┐Żb post´┐Żpowania w zale´┐Żno´┐Żci od przynale´┐Żno´┐Żci do konkretnej grupy w spo´┐Żecze´┐Żstwie. W kontek´┐Żcie historycznym znaczenie tolerancji zmienia´┐Żo si´┐Ż przez lata, kiedy to niekt´┐Żre rzeczy uznawano za dopuszczalne, podczas gdy inne - dzisiaj ju´┐Ż normalne - traktowano za dysfunkcje i ich nie tolerowano. W znaczeniu liberalnym tolerancja wyznacza aprobat´┐Ż dla wszystkich odmiennych sposob´┐Żw ´┐Życia i funkcjonowania, tak´┐Że na tle seksualnym i kulturowym.

Tolerancji w normalnym znaczeniu nie nale´┐Ży myli´┐Ż z \"tolerowaniem nietolerancji\". Podobnie, nie mo´┐Żna przechodzi´┐Ż do porz´┐Żdku dziennego nad wypaczeniami u niekt´┐Żrych ludzi, kt´┐Żre to wypaczenia staj´┐Ż si´┐Ż zagro´┐Żeniem dla innych i powoduj´┐Ż dyskomfort os´┐Żb postronnych. Tolerowanie przemocy, brutalnych zachowa´┐Ż i zn´┐Żcania si´┐Ż psychicznego jest z´┐Że i powinno by´┐Ż pi´┐Żtnowane. Tolerancja dla odmiennych zachowa´┐Ż i kultur jest natomiast czym´┐Ż naturalnym, co pozwala na rozw´┐Żj i poszerzanie horyzont´┐Żw, co jest z zasady czym´┐Ż dobrym.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  zanik kostny
jaskra
grupa spo´┐Żeczna
p´┐Żytki wzorcowe
bulimia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.