? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest token?

Poj´┐Żcie tokenu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tokenu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

token - inaczej m´┐Żwi´┐Żc generator kod´┐Żw jednorazowych. Jest to nic innego, jak tylko urz´┐Żdzenie elektroniczne, kt´┐Żre ma za zadanie s´┐Żu´┐Ży´┐Ż do uwierzytelniania transakcji internetowych. Takimi transakcjami najcz´┐Żciej s´┐Ż transakcje bankowe.

Dzia´┐Żanie tokena polega na odpowiednim generowaniu ci´┐Żgu cyfr, do kt´┐Żrego dochodzi za po´┐Żrednictwem funkcji jednokierunkowej. Wykorzystuje si´┐Ż do tego dwa parametry. Pierwszy z nich jest sta´┐Ży dla konkretnego egzemplarza urz´┐Żdzenia. Z kolei drugi jest zmienny i jest on wprowadzany za pomoc´┐Ż klawiatury. Mo´┐Że by´┐Ż on tak´┐Że wczytywany z ekranu monitora lub te´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż generowany na podstawie czasu. Zdarza si´┐Ż tak, i´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż modeli token´┐Żw zabezpieczona jest przed u´┐Życiem poprzez odpowiedni system hase´┐Ż.

Token posiada tak´┐Że kilka innych znacze´┐Ż. Mo´┐Żna to por´┐Żwna´┐Ż do tego, i´┐Ż zanim wynalezione zosta´┐Żo liczenie (liczby), prymitywni ludzie ju´┐Ż liczyli, orientuj´┐Żc si´┐Ż dzi´┐Żki temu, kto ma wi´┐Żcej, a kto ma mniej. Jego prymitywnym odwzorowywaniem by´┐Żo na przyk´┐Żad trzymanie tylu kamyk´┐Żw, ile kto´┐Ż mia´┐Ż chocia´┐Żby k´┐Żz. Ten co mia´┐Ż ich wi´┐Żcej (wizualnie) by´┐Ż bogatszy itp. To w´┐Ża´┐Żnie te kamyki by´┐Ży tak´┐Że tokenami. By´┐Ży zatem znacznikami poszczeg´┐Żlnych warto´┐Żci.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  technologia informatyczna
urbanizacja
sport
podr´┐Żowanie promami
aglomeracja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.