? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tkanka?

Poj´┐Żcie tkanki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tkanki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tkanka - zesp´┐Ż kom´┐Żrek o tej samej budowie i spe´┐Żniaj´┐Żcych te same funkcje ´┐Życiowe.

Rodzaje tkanek:
a) nab´┐Żonkowa - pokrywa zewn´┐Żtrz cia´┐Żo, znajduje si´┐Ż w narz´┐Żdach wewn´┐Żtrznych (uk´┐Żad pokarmowy, oddechowy), kom´┐Żrki maj´┐Ż r´┐Żn´┐Ż budow´┐Ż, ´┐Żci´┐Żle do siebie przylegaj´┐Ż;
b) mi´┐Żniowa - z niej zbudowane s´┐Ż mi´┐Żnie;
c) chrz´┐Żstna;
d) kostna (ko´┐Żci);
e) ´┐Ż´┐Żczna - wype´┐Żnia przestrzenie mi´┐Żdzy poszczeg´┐Żlnymi narz´┐Żdami (np. ´┐Żci´┐Żgna);
f) nerwowa - z niej zbudowany jest uk´┐Żad nerwowy.

Ka´┐Żda z tych tkanek zbudowana jest z pewnego rodzaju kom´┐Żrek.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  komentarz
moment kalkulacji
kalkulacja normatywna
inteligencja
felieton
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.