? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tezauryzacja?

Poj´┐Żcie tezauryzacji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tezauryzacji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tezauryzacja - gromadzenie i przechowywanie warto´┐Żci, skarbu, maj´┐Żtku. ´┐Żrodkami tezauryzacji mog´┐Ż by´┐Ż dobra materialne, zazwyczaj o du´┐Żej warto´┐Żci (nieruchomo´┐Żci, dzie´┐Ża sztuki, antyki, z´┐Żoto, bi´┐Żuteria itp.) lub pieni´┐Żdz kruszcowy.

Pieni´┐Żdz papierowy nie spe´┐Żnia warunk´┐Żw dobrego ´┐Żrodka tezauryzacji z uwagi na zale´┐Żno´┐Ż´┐Ż jego warto´┐Żci nominalnej od decyzji (ustaw) pa´┐Żstwa, podatno´┐Ż´┐Ż na inflacj´┐Ż i ´┐Żatwo´┐Ż´┐Ż zniszczenia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  ga´┐Żka oczna
inflacja
konformizm
osoba prawna
bud´┐Żet pa´┐Żstwa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.