? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest teza?

Poj´┐Żcie tezy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tezy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

teza - to zdanie, kt´┐Żre jest prawdziwe. Odpowiednie z´┐Żo´┐Żenie j´┐Żzykowe, czy te´┐Ż za´┐Żo´┐Żenie, maj´┐Żce zawsze prawdziw´┐Ż tre´┐Ż´┐Ż jest tez´┐Ż, je´┐Żli bez przeszk´┐Żd mo´┐Żna dokonywa´┐Ż w nim najr´┐Żniejszych zmian. Tworzenie tez i uk´┐Żadanie zda´┐Ż prawdziwych mo´┐Że wynika´┐Ż z regu´┐Ż dedukcyjnych, kt´┐Żre okre´┐Żlaj´┐Ż, w jaki spos´┐Żb do´┐Ż´┐Ż do prawdziwych wniosk´┐Żw. Tego rodzaju rozumowania, opieraj´┐Żce si´┐Ż na pewnych przes´┐Żankach, nie maj´┐Ż szansy da´┐Ż zdania fa´┐Ższywego, je´┐Żli dedukcja przeprowadzona jest prawid´┐Żowo.

Tezy w logice matematycznej dotycz´┐Ż rachunku zda´┐Ż i stanowi´┐Ż rozwini´┐Żcie podstawowych rodzaj´┐Żw zda´┐Ż. Wyr´┐Żniamy w ten spos´┐Żb podstawowe zasady, takie jak zasada to´┐Żsamo´┐Żci, zasada podw´┐Żjnego przeczenia, zasada sprzeczno´┐Żci oraz zasada wy´┐Ż´┐Żczonego ´┐Żrodka. Wszelkie te zasady s´┐Ż proste i jasno wynikaj´┐Ż z prawid´┐Żowych za´┐Żo´┐Że´┐Ż. Trudniej dzieje si´┐Ż w przypadku bardziej z´┐Żo´┐Żonych zasad, kt´┐Żre tworzy si´┐Ż wykorzystuj´┐Żc prawdziwe tezy o mniejszej z´┐Żo´┐Żono´┐Żci. W ten spos´┐Żb jednak przeprowadza si´┐Ż dedukcj´┐Ż, kt´┐Żra zawsze daje pewne wyniki i odpowiedzi.

Rachunek zda´┐Ż pozwala na skuteczne wykorzystywanie aksjomat´┐Żw i tez w udowadnianiu r´┐Żnych za´┐Żo´┐Że´┐Ż i praw. Przeprowadzenie dowodu w wi´┐Żkszo´┐Żci przypadk´┐Żw matematycznych jest niezb´┐Żdne do udowodnienia ka´┐Żdej teorii.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  cia´┐Żo migda´┐Żkowe
java
kliki pracownicze
konflikt
ballada
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.