? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest test?

Poj´┐Żcie testu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja testu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

test - w bardzo szerokim poj´┐Żciu jest to pr´┐Żba umiej´┐Żtno´┐Żci, sprawdzenie predyspozycji lub stanu wiedzy z okre´┐Żlonej dziedziny. Testom poddawani s´┐Ż ludzie oraz zwierz´┐Żta, przedmioty, substancje, a nawet zjawiska.

Testem nazywamy r´┐Żwnie´┐Ż badanie, do´┐Żwiadczenie, pomiar. Okre´┐Żlenie najcz´┐Żciej stosowane w szkolnictwie. Np. testy maturalne, przedmaturalne, og´┐Żlnosprawno´┐Żciowe, klas´┐Żwki, sprawdziany, kolokwia, kartk´┐Żwki. Najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuje w postaci pyta´┐Ż jedno b´┐Żd´┐Ż wielokrotnego wyboru. Na jego podstawie okre´┐Żla si´┐Ż poziom wiedzy i umiej´┐Żtno´┐Żci ucznia.

Testom poddawane s´┐Ż przedmioty. Np. testy wytrzyma´┐Żo´┐Żci danego materia´┐Żu, substancji itd. Testowanie sprowadza si´┐Ż do dokonywania do´┐Żwiadcze´┐Ż, sprawdzania cech i w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci materia´┐Żu, na, kt´┐Żrym przeprowadza si´┐Ż konkretne badania. Np. w celu wyeliminowania b´┐Ż´┐Żd´┐Żw, sprawdzenia przydatno´┐Żci, granic wytrzyma´┐Żo´┐Żci mo´┐Żliwo´┐Żci.

Testowanie polega najcz´┐Żciej na wielokrotnym powtarzaniu pr´┐Żb przy jednoczesnej obserwacji w´┐Ża´┐Żciwo´┐Żci testowanej materii, przy wprowadzaniu zmiennych proporcji lub warunk´┐Żw, w jakich dochodzi do test´┐Żw.

Jednym z popularniejszych test´┐Żw jest test inteligencji (poziom IQ).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  budowa
suwmiarki
bibliografia
odma op´┐Żucnej
java
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.