? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest terroryzm?

Poj´┐Żcie terroryzmu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja terroryzmu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

terroryzm - pojecie, kt´┐Żre w ostatnich latach do´┐Ż´┐Ż cz´┐Żsto pojawia si´┐Ż na ´┐Żamach naszych gazet oraz w telewizji. To poj´┐Żcie zdecydowanie negatywne, kt´┐Żre definiuje si´┐Ż jako u´┐Życie si´┐Ży (przemocy) w stosunku do drugiej osoby czy mienia. Terroryzm nieroz´┐Ż´┐Żcznie wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż zatem z pogwa´┐Żceniem prawa a tak´┐Że z ch´┐Żci´┐Ż zastraszenia i gro´┐Żenia drugiej osobie, lub ewentualnie nawet grupie os´┐Żb czy te´┐Ż ca´┐Żym pa´┐Żstwom. Zreszt´┐Ż samo t´┐Żumaczenie tego s´┐Żowa dok´┐Żadnie odnosi si´┐Ż do jego rzeczywistego znaczenia. Terroryzm, jako poj´┐Żcie, wywodzi si´┐Ż z j´┐Żzyka greckiego oraz ´┐Żaci´┐Żskiego. W dos´┐Żownym t´┐Żumaczeniu oznacza tyle co ba´┐Ż si´┐Ż, ucieka´┐Ż, tch´┐Żrzy´┐Ż, strach, przera´┐Żenie itp.

Zwykle dzia´┐Żania terroryst´┐Żw (czyli kr´┐Żtko m´┐Żwi´┐Żc: ludzi zajmuj´┐Żcych si´┐Ż terroryzmem), chc´┐Żcych wymusi´┐Ż co´┐Ż dla siebie, dotykaj´┐Ż cz´┐Żci populacji zamieszkuj´┐Żcej dany obszar- pozosta´┐Ża cz´┐Ż´┐Ż, w zwi´┐Żzku z powsta´┐Ż´┐Ż strat´┐Ż (zniszczenia, ´┐Żmier´┐Ż itp.) zobowi´┐Żzana jest do okre´┐Żlonej reakcji. Terroryzm jest zatem aktem strachu i grozy, kt´┐Żry poprzez bezprawne u´┐Życie si´┐Ży wzgl´┐Żdem drugiego cz´┐Żowieka s´┐Żu´┐Ży do wywierania nacisku na okre´┐Żlone grupy spo´┐Żeczne (szczeg´┐Żlnie te, kt´┐Żre aktualnie znajduj´┐Ż si´┐Ż przy w´┐Żadzy).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  reumatyzm
oty´┐Żo´┐Ż´┐Ż
ratio
zapalenie jelita grubego
przemoc
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.