? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to s´┐Ż teorie procesu?

Poj´┐Żcie teori procesu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja teori procesu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

teorie procesu - okre´┐Żlaj´┐Ż, w jaki spos´┐Żb i przez jakie cele motywowane s´┐Ż poszczeg´┐Żlne osoby. Ich podstaw´┐Ż jest teoria oczekiwa´┐Ż, badaj´┐Żca to, czego dana osoba oczekuje w wyniku swego zachowania. Wed´┐Żug tej teorii, zachowanie ludzi zale´┐Ży od warto´┐Żci, kt´┐Żre mog´┐Ż dzi´┐Żki pracy osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żre preferuj´┐Ż. Warto´┐Żci s´┐Ż, wi´┐Żc rozumiane jako si´┐Ży pobudzaj´┐Żce i ukierunkowuj´┐Żce dzia´┐Żania lub jako si´┐Ży dostarczaj´┐Żce energii do dzia´┐Ża´┐Ż w okre´┐Żlonym kierunku. D´┐Ż´┐Żenie do osi´┐Żgania tych warto´┐Żci staje si´┐Ż celem dzia´┐Żania.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  pami´┐Ż´┐Ż
rachunek koszt´┐Żw
pas wybrze´┐Ża
magazynowanie
elity polityczne
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.