? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tempomat?

Poj´┐Żcie tempomatu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tempomatu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tempomat - jest urz´┐Żdzeniem stanowi´┐Żcym wyposa´┐Żenie niekt´┐Żrych samochod´┐Żw. Po w´┐Ż´┐Żczeniu tempomatu pojazd utrzymuje sta´┐Ż´┐Ż pr´┐Żdko´┐Ż´┐Ż (zar´┐Żwno na r´┐Żnego rodzaju podjazdach jak i zjazdach). Urz´┐Żdzenie znajduje zastosowanie na trasach, po kt´┐Żrych mo´┐Żna porusza´┐Ż si´┐Ż ze sta´┐Ż´┐Ż pr´┐Żdko´┐Żci´┐Ż (na przyk´┐Żad na autostradach). Wygodne jest, ´┐Że stosuj´┐Żc tempomat nie trzeba dotyka´┐Ż peda´┐Żu gazu, natomiast dotkni´┐Żcie peda´┐Żu hamulca powoduje wy´┐Ż´┐Żczenie tempomatu. W niekt´┐Żrych wersjach tempomat s´┐Żu´┐Ży do przywracania ustawionej pr´┐Żdko´┐Żci (nawet je´┐Żli po przyci´┐Żni´┐Żciu peda´┐Żu gazu pojazd przyspieszy, to gdy zwolnimy peda´┐Ż - samoch´┐Żd wr´┐Żci do ustalonej pr´┐Żdko´┐Żci).

Tempomat jest zastosowaniem regulatora PID (regulatora proporcjonalno-ca´┐Żkuj´┐Żco-r´┐Żniczkuj´┐Żcego) w przemy´┐Żle samochodowym. Regulator PID dokonuje pomiaru „wyj´┐Żcia” procesu i steruje „wej´┐Żciem”, tak aby utrzyma´┐Ż warto´┐Ż´┐Ż wyj´┐Żciow´┐Ż na ustalonym poziomie. Parametrami wej´┐Żciowymi w przypadku tempomatu s´┐Ż przyciski sterowania, czujniki monitoruj´┐Żce po´┐Żo´┐Żenie peda´┐Ż´┐Żw hamulca i gazu oraz sygna´┐Ż monitoruj´┐Żcy szybko´┐Ż´┐Ż pojazdu. Efekt za´┐Ż dotyczy wp´┐Żywania na elektroniczn´┐Ż przepustnic´┐Ż (steruj´┐Żc´┐Ż moc´┐Ż silnika).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  rachunkowo´┐Ż´┐Ż finansowa
temperament
Iris Whisky
orientacja marketingowa
tkanka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.