? Co to jest? - Sownik internetowy

S�ownik internetowy
poj�cia, definicje, terminy...

Wyszukaj has�oSpis alfabetyczny wszystkich poj��

Dodaj stron� do ulubionych


 

 
Sownik internetowy
 
   

Co to jest t�cz�wka?

Poj�cie t�cz�wki i dok�adne informacje wyja�niaj�ce ten termin. Definicja t�cz�wki napisana w spos�b zrozumia�y.

t�cz�wka - cz�c ga�ki ocznej - jest zabarwiona od br�zu, poprzez ziele� i s�ab� ��� do ciemnego br�zu; nie ma czarnego oka; je�li barwnika jest du�o to zabarwienie jest ciemnobr�zowe --je�li ma�o to niebieskie. T�cz�wka ma kszta�t pier�cienia w samym jej �rodku znajduje si� �renica kt�ra reguluje ilo�� �wiat�a dostaj�cego si� do oka

 

     
Najnowsze poj�cia
  b�l ucha
furunku�
bia�aczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj�cia
  mi�nie g�owy
optymalizacja
naturalizacja
tren
geneza
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s�owniku
wsp�praca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze�one.

   
reklama  
     
   

Internetowy s�ownik w kt�rym mo�esz znale�� terminy, zagadnienia oraz definicje i poj�cia wyja�nione w przyst�pny i jasny spos�b.