? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest technika?

Poj´┐Żcie techniki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja techniki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

technika - (gr. techne - sztuka, umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż) w podstawowym znaczeniu, to wszystkie dzia´┐Żania ludzkie wraz z ca´┐Żokszta´┐Żtem zasob´┐Żw, w wyniku kt´┐Żrych wytwarzane s´┐Ż dobra materialne. Technika to r´┐Żwnie´┐Ż pos´┐Żugiwanie si´┐Ż wytworzonymi w wyniku ludzkiej dzia´┐Żalno´┐Żci dobrami materialnymi. Wraz z post´┐Żpem nauki i posiadaniem przez cz´┐Żowieka wi´┐Żkszej wiedzy poj´┐Żcie techniki zosta´┐Żo rozszerzone o podzia´┐Ż na nauki techniczne. Poniewa´┐Ż technika w tym znaczeniu jest g´┐Ż´┐Żwnie zwi´┐Żzana z produkcj´┐Ż, w zale´┐Żno´┐Żci od dziedzin kt´┐Żrymi si´┐Ż zajmuje, zosta´┐Ży wyodr´┐Żbnione techniki takie jak: budowy maszyn, g´┐Żrnicze, medyczne, komputerowe. Wraz z rozwojem techniki pojawi´┐Ża si´┐Ż in´┐Żynieria, kt´┐Żra zajmuje si´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż badawcz´┐Ż w dziedzinie techniki.

Innym znaczeniem poj´┐Żcia techniki jest umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż posiadana i wypracowana przez cz´┐Żowieka do wykonywania okre´┐Żlonych czynno´┐Żci zwi´┐Żzanych z indywidualn´┐Ż zdolno´┐Żci´┐Ż cz´┐Żowieka. Pod tym poj´┐Żciem kryj´┐Ż si´┐Ż g´┐Ż´┐Żwnie metody wykonywania czynno´┐Żci zwi´┐Żzane z indywidualnymi uzdolnieniami w okre´┐Żlonej dziedzinie sztuki, rzemios´┐Ża lub sportu (technika malowania obraz´┐Żw, gry na skrzypcach, technika walki bokserskiej).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  czysto´┐Ż´┐Ż
klatka piersiowa
podatek
opis
motywacja
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.