? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest teatr?

Poj´┐Żcie teatru i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja teatru napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

teatr - jest to rodzaj sztuki, kt´┐Żra polega na tym, ´┐Że aktor lub grupa aktor´┐Żw na ´┐Żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczno´┐Żci. Przedstawienia teatralne pokazywane by´┐Ży ju´┐Ż w staro´┐Żytno´┐Żci i by´┐Ży widowiskiem, kt´┐Żre gromadzi´┐Żo tysi´┐Żce os´┐Żb.

Dzisiaj do sztuki teatralnej opr´┐Żcz przedstawienia mo´┐Żna zaliczy´┐Ż tak´┐Że: oper´┐Ż, musical, balet czy pantomim´┐Ż. Mo´┐Żna pos´┐Żucha´┐Ż jak brzmi teatr radiowy, zobaczy´┐Ż spektakl w tetrze telewizji, s´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż teatry muzyczne i lalkowe dla dzieci. W ka´┐Żdym przedstawieniu wa´┐Żne jest aby tekst by´┐Ż dopasowany do aktora, wykonywanych gest´┐Żw choreografii, scenografii, oprawy muzycznej i re´┐Żyserii. Wszystkie te elementy powinny by´┐Ż sp´┐Żjne w taki spos´┐Żb ´┐Żeby wid´┐Ż zrozumia´┐Ż o czym opowiada pokazana historia. Ka´┐Żde przedstawienie musi spe´┐Żni´┐Ż oczekiwania nie tylko publiczno´┐Żci, ale r´┐Żwnie´┐Ż krytyk´┐Żw. To oni wydaj´┐Ż recenzje, kt´┐Żre cz´┐Żsto decyduj´┐Ż o tym czy sztuka zyska uznanie w oczach widz´┐Żw.

Obecnie powstaje wiele prywatnych teatr´┐Żw, kt´┐Żre pokazuj´┐Ż r´┐Żnorodny repertuar dostosowany wymaga´┐Ż publiczno´┐Żci. Autorami sztuk teatralnych s´┐Ż cz´┐Żsto ludzie, kt´┐Żrzy chc´┐Ż pokaza´┐Ż nowe oblicze teatru. Cz´┐Żsto spektakle pokazywane s´┐Ż w miejscach nietypowych, kt´┐Żre daj´┐Ż lepszy efekt w zrozumieniu sztuki.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  mocznica
tolerancja
wydolno´┐Ż´┐Ż fizyczna
mi´┐Żnie brzucha
scena
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.