? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tarczyca?

Poj´┐Żcie tarczycy i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tarczycy napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tarczyca - jest gruczo´┐Żem wewn´┐Żtrznym u ssak´┐Żw, kt´┐Żry odpowiada za wydzielanie tr´┐Żjjodotyroniny, tyroksyny, kalcytoniny. Hormony te wp´┐Żywaj´┐Ż na metabolizm i reguluj´┐Ż gospodark´┐Ż fosforowo-wapniow´┐Ż w organizmie. Tarczyca znajduje si´┐Ż w szyi, a konkretnie w jej dolnej cz´┐Żci. W jej budowie wyr´┐Żni´┐Ż mo´┐Żna dwa p´┐Żaty po´┐Ż´┐Żczone w´┐Żsk´┐Ż w´┐Żzin´┐Ż. Niekiedy znale´┐Ż´┐Ż mo´┐Żna jeszcze trzeci p´┐Żat. Tarczyc´┐Ż zalicza si´┐Ż do gruczo´┐Ż´┐Żw cz´┐Żowieka zwanych du´┐Żymi. Wa´┐Ży oko´┐Żo 35-60 gram i w trakcie ci´┐Ż´┐Ży mo´┐Że zwi´┐Żksza´┐Ż swoje rozmiary. W zale´┐Żno´┐Żci od r´┐Żnych stan´┐Żw organizmu, na przyk´┐Żad podczas miesi´┐Żczki u kobiet, jej rozmiar r´┐Żwnie´┐Ż mo´┐Że ulega´┐Ż zmianom.

Prac´┐Ż tarczycy reguluje si´┐Ż na dwa r´┐Żne sposoby. Na produkcj´┐Ż hormon´┐Żw z rodzaju metabolicznego wp´┐Żywa uk´┐Żad przysadka-podwzg´┐Żrze i sprz´┐Żenie zwrotne. R´┐Żwnie´┐Ż uk´┐Żad wsp´┐Żczulny, a konkretnie jego pobudzenie mo´┐Że wp´┐Żywa´┐Ż na zwi´┐Żkszenie wydzielania tych hormon´┐Żw. Jest to elementem istotnym podczas uruchamiania funkcji obronnych organizmu, kiedy to tworz´┐Ż si´┐Ż zapasy. Prawid´┐Żowe funkcjonowanie tarczycy nazywa si´┐Ż eutyreoz´┐Ż. Hormony wydzielane przez tarczyc´┐Ż maj´┐Ż r´┐Żne funkcje, w tym reguluj´┐Żce metabolizm i zajmuj´┐Żce si´┐Ż gospodark´┐Ż wapniowo-fosforow´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bruzdkowanie
predykcja ekonometryczna
przyz´┐Żbica
socjopata
skype
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.