? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest taniec?

Poj´┐Żcie ta´┐Żca i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ta´┐Żca napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

taniec - jest okre´┐Żleniem u´┐Żywanym w bardzo szerokim znaczeniu. Taniec mo´┐Że by´┐Ż zespo´┐Żem zjawisk ruchowych b´┐Żd´┐Żcych transformacj´┐Ż ruch´┐Żw naturalnych, kt´┐Żry powstaje pod wp´┐Żywem bod´┐Żc´┐Żw emocjonalnych i s´┐Ż one zazwyczaj skoordynowane z muzyk´┐Ż. Mo´┐Że on tak´┐Że by´┐Ż form´┐Ż element´┐Żw ruchowych nosz´┐Żcych okre´┐Żlon´┐Ż nazw´┐Ż, walc, polka, samba. Taniec to tak´┐Że przejaw kultury, kt´┐Żry zwi´┐Żzany jest ´┐Żci´┐Żle z okre´┐Żlonym ´┐Żrodowiskiem i okre´┐Żlon´┐Ż funkcj´┐Ż. Wed´┐Żug tego kryterium mo´┐Żna wyr´┐Żni´┐Ż taniec towarzyski, taniec ludowy, taniec klasyczny itd. Taniec mo´┐Że tak´┐Że oznacza´┐Ż utw´┐Żr muzyczny, kt´┐Żry jest skomponowany zasadniczo (lub cho´┐Żby tylko formalnie) w celu wykonania ta´┐Żca. Najbardziej jednak og´┐Żlnym i pospolitym jest okre´┐Żlenie ta´┐Żca, jako sposobu poruszania si´┐Ż w rytm muzyki, zazwyczaj odbywa si´┐Ż to parami lub w grupie albo w pojedynk´┐Ż.

Zwyczajowo przyjmuje si´┐Ż, ´┐Że ta´┐Żcem mo´┐Żna nazwa´┐Ż ju´┐Ż dwa ´┐Żwiadome i dobrowolne dygni´┐Żcia, bez znaczenia czy s´┐Ż one wykonywane w parze z inn´┐Ż osob´┐Ż lub tez w pojedynk´┐Ż. Ka´┐Żdy cz´┐Żowiek i ka´┐Żda osoba ma do´┐Ż´┐Ż jasne wyobra´┐Żenie o tym, czym jest taniec, a je´┐Żli nawet nie potrafi opisa´┐Ż tego zagadnienia, to przynajmniej jest w stanie go rozpozna´┐Ż i najprawdopodobniej sam kiedy´┐Ż ta´┐Żczy´┐Ż lub przynajmniej pr´┐Żbowa´┐Ż to robi´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  koszty
cia´┐Żo szkliste
homonim
bezrobocie
spa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.