? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest tabela?

Poj´┐Żcie tabeli i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja tabeli napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

tabela - wieloelementowy dokument. Sk´┐Żada si´┐Ż z nag´┐Ż´┐Żwka, poziomych cz´┐Żci - wierszy i pionowych - kolumn. Tabela to inny od jednolitego tekstu rodzaj przedstawienia danych. Jest bardziej przejrzysta, oddziela informacje i porz´┐Żdkuje je w ustalony przez osob´┐Ż tworz´┐Żc´┐Ż spos´┐Żb. U´┐Żywa si´┐Ż jej najcz´┐Żciej do przedstawienia danych liczbowych.

Istniej´┐Ż r´┐Żne programy komputerowe umo´┐Żliwiaj´┐Żce sprawnie i szybko napisa´┐Ż tabel´┐Ż. Cz´┐Żsto same dziel´┐Ż wprowadzony tekst na wiersze i kolumny. Do jednego z najpopularniejszych mo´┐Żna zaliczy´┐Ż nale´┐Ż´┐Żcy do pakietu program´┐Żw Microsoft Office. Excel, jest ´┐Żatwy i szybki w obs´┐Żudze. Pozwala na stworzenie zaawansowanych tabel, ´┐Ż´┐Żczenie ich, szeregowanie, scalanie. Po wpisaniu informacji u´┐Żytkownik ma mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż segregacji danych wed´┐Żug wybranych indywidualnie kryteri´┐Żw (numer, litera z alfabetu, data, warto´┐Ż´┐Ż). Ponadto mo´┐Że edytowa´┐Ż style tekstu, wielko´┐Ż´┐Ż czcionki, spos´┐Żb wy´┐Żwietlania danych, wype´┐Żnienie kolumn i wierszy.

Tabela jest w dzisiejszych czasach najpopularniejszym sposobem na przedstawianie danych statystycznych, wszelkich zestawie´┐Ż ekonomicznych. Pomaga w szybkim zapoznaniu si´┐Ż z przedstawionym problemem.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  model finansowy
dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż gospodarcza
ekonomia
globalizacja
odma op´┐Żucnej
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.