? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sztuka?

Poj´┐Żcie sztuki i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sztuki napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sztuka - termin odpowiadaj´┐Żcy wielu znaczeniom. W uj´┐Żciu kulturalnym, artystycznym, sztuka oznacza dzie´┐Żo, najcz´┐Żciej przedstawienie teatralny. Nie jest to termin przeznaczony jedynie dla dobrych konotacji. Sztuka mo´┐Że by´┐Ż bardzo warto´┐Żciowa, u´┐Żyteczna, o bogatych walorach artystycznych, ale r´┐Żwnie´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż nudna, nieudana. Poj´┐Żciem sztuka mo´┐Żna okre´┐Żli´┐Ż nie tylko jedno, konkretne dzie´┐Żo, ale r´┐Żwnie´┐Ż zbi´┐Żr dzie´┐Ż a tak´┐Że tw´┐Żrczo´┐Ż´┐Ż artystyczn´┐Ż jednostki lub ca´┐Żej grupy.

Dziedzinami sztuki s´┐Ż: przedstawienia teatralne, filmy, malarstwo, rysunek, rze´┐Żbiarstwo, muzyka oraz taniec. Poj´┐Żcie okre´┐Żla r´┐Żwnie´┐Ż umiej´┐Żtno´┐Ż´┐Ż, kt´┐Żra zwykle trudna jest do nauczenia lub opanowania i nie wszyscy potrafi´┐Ż si´┐Ż jej nauczy´┐Ż. Trudn´┐Ż sztuk´┐Ż mo´┐Że by´┐Ż na przyk´┐Żad gra na skrzypcach, albo ´┐Żonglowanie czy ekwilibrystyczny taniec wymagaj´┐Żcy wielu lat treningu i praktyki, lub po prostu unikalna zdolno´┐Ż´┐Ż niejako nabyta z talentem. W uj´┐Żciu bardziej potocznym i codziennym sztuka to po prostu jeden konkretny przedmiot, egzemplarz na przyk´┐Żad jedna sztuka mi´┐Żsa, jeden samoch´┐Żd, jeden st´┐Ż itd.

Dotyczy to danego przedmiotu w ca´┐Żo´┐Żci, lub danej cz´┐Żci przedmiotu, jego kawa´┐Żka, o ile istnieje mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wydzielenia go.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wypadek
cenzus wyborczy
dystrybucja fizyczna
przestrze´┐Ż
osobowo´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.