? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest szko´┐Ża?

Poj´┐Żcie szko´┐Ży i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja szko´┐Ży napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

szko´┐Ża - jest podstawowym elementem ca´┐Żej infrastruktury szkolnictwa narodowego. Bez niej nikt z nas nie potrafi´┐Żby czyta´┐Ż, rachowa´┐Ż czy pisa´┐Ż. Dlatego ka´┐Żdy rz´┐Żd w poszczeg´┐Żlnym kraju rokrocznie przeznacza na ten cel ogromne ilo´┐Żci funduszy na ten cel. Szko´┐Ża jest bardzo wa´┐Żna dla ka´┐Żdego z nas, dlatego nikt z nas nie powinien deprecjonowa´┐Ż jej warto´┐Żci.

Istnieje odpowiedni podzia´┐Ż szk´┐Ż. Oczywi´┐Żcie podstawowym czynnikiem wp´┐Żywaj´┐Żcym na niego jest wiek ucz´┐Ższczaj´┐Żcych. Pierwszym stopniem w naszym kraju jest szko´┐Ża podstawowa, do kt´┐Żrej musz´┐Ż chodzi´┐Ż wszyscy obywatele. Kolejne stopnie edukacji narodowej nie s´┐Ż ju´┐Ż obowi´┐Żzkowe. Gimnazjum i szko´┐Ża ´┐Żrednia to kolejne etapy jakie powinien przej´┐Ż´┐Ż ka´┐Żdy m´┐Żody cz´┐Żowiek.

Ostatnim stopniem edukacji jest szkolnictwo wy´┐Ższe. R´┐Żnego rodzaju uniwersytety i politechniki co roku szkol´┐Ż tysi´┐Żce ludzi w przer´┐Żnym zakresie. Przej´┐Żcie tych wszystkich stopni edukacji pozwoli nam na zdobycie wymarzonej pracy i odpowiednich zarobk´┐Żw, kt´┐Żre pozwol´┐Ż nam na godne ´┐Życie i egzystencje na odpowiednim poziomie. Niekt´┐Żrzy po´┐Żwi´┐Żcaj´┐Ż ca´┐Że ´┐Życie na nauk´┐Ż. Osi´┐Żgaj´┐Ż kolejne stopnie naukowe ko´┐Żcz´┐Żc na tytule profesora nadzwyczajnego.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wady serca
pogoda
kwiat
resocjalizacja
dobro
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.