? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest szk´┐Żo?

Poj´┐Żcie szk´┐Ża i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja szk´┐Ża napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

szk´┐Żo - jest materia´┐Żem zakwalifikowanym do klasy nieorganicznych, swoj´┐Ż form´┐Ż zawdzi´┐Żcza schodzeniu, kt´┐Żre sprowadzi´┐Żo je do postaci sta´┐Żej. W procesie tym nie dosz´┐Żo do wytworzenia si´┐Ż krystalizacji.

Szk´┐Żo sk´┐Żada si´┐Ż z moleku´┐Ż´┐Żw, kt´┐Żre charakteryzuj´┐Ż si´┐Ż brakiem mo´┐Żliwo´┐Żci przemieszczania. Jest to materia´┐Ż nietrwa´┐Ży. Jego krucho´┐Ż´┐Ż zale´┐Ży od grubo´┐Żci powierzchni ca´┐Żkowitej. Im cie´┐Ższy plaster, tym materia jest mniej wytrzyma´┐Ża na dzia´┐Żanie otoczenia. Podczas uszkodzenia powstaj´┐Ż rysy lub pod´┐Żu´┐Żne p´┐Żkni´┐Żcia. Przy mocnym, mechanicznym zniszczeniu materia´┐Żu, ca´┐Żo´┐Ż´┐Ż mo´┐Że rozsypa´┐Ż si´┐Ż na bardzo ma´┐Że cz´┐Żstki. Szk´┐Żo u´┐Żywane jest w wielu ga´┐Ż´┐Żziach gospodarki. W budownictwie, w gastronomii, w przemy´┐Żle motoryzacyjnym, do produkcji luster i wielu innych przedmiot´┐Żw codziennego u´┐Żytku. Szk´┐Żo mo´┐Że by´┐Ż g´┐Żadkie lub ozdobne, zbrojone w zale´┐Żno´┐Żci od przeznaczenia.

Do wytworzenia szk´┐Ża potrzebny jest piasek kwarcowy, w´┐Żglan sodu, w´┐Żglan wapnia oraz tlenki boru i o´┐Żowiu. Po dodaniu zwi´┐Żzk´┐Żw chemicznych, szk´┐Żo zmienia kolor. Najpopularniejsze to: przezroczyste, przyciemniane, mleczne, br´┐Żzowe, zielone. Nieoszlifowana b´┐Żd´┐Ż st´┐Żuczona materia stanowi niebezpiecze´┐Żstwo dla sk´┐Żry cz´┐Żowieka.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  torbiel
hub
samoch´┐Żd
konflikt
owodnia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.