? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐Żo



Spis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest szkarlatyna?

Poj´┐Żcie szkarlatyny i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja szkarlatyny napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

szkarlatyna - zwana inaczej p´┐Żonic´┐Ż, jest chorob´┐Ż wieku dzieci´┐Żcego, kt´┐Żra obecnie wyst´┐Żpuje rzadko. W czasach, gdy antybiotyki by´┐Ży ma´┐Żo znane i trudno dost´┐Żpne by´┐Ża bardzo gro´┐Żna, cz´┐Żsto prowadzi´┐Ża do ci´┐Żkich powik´┐Ża´┐Ż a nawet ´┐Żmierci. Wywo´┐Żuj´┐Ż j´┐Ż paciorkowce (Streptococcus) z gupy A. Bakterie mog´┐Ż by´┐Ż przenoszone drog´┐Ż kropelkow´┐Ż, poprzez zainfekowane przedmioty, ´┐Żywno´┐Ż´┐Ż, ale te´┐Ż przez nosicieli paciorkowc´┐Żw. Szkarlatyn´┐Ż zarazi´┐Ż si´┐Ż mo´┐Żna od osoby chorej na szkarlatyn´┐Ż, ale te´┐Ż od chorego na angin´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż to chorob´┐Ż tak´┐Że wywo´┐Żuj´┐Ż paciorkowce. Okres wyl´┐Żgania choroby wynosi 2 - 5 dni. Choroba objawia si´┐Ż pocz´┐Żtkowo podobnie do anginy, w zwi´┐Żzku z czym cz´┐Żsto bywa z ni´┐Ż wtedy mylona. Wyst´┐Żpuje wysoka gor´┐Żczka, b´┐Żle g´┐Żowy, b´┐Żl gard´┐Ża, nudno´┐Żci, wymioty, b´┐Żle brzucha. Na j´┐Żzyku pojawia si´┐Ż bia´┐Ży nalot, kt´┐Żry po 2 - 3 dniach znika, a j´┐Żzyk nabiera malinowego koloru z wyra´┐Żnie powi´┐Żkszonymi brodawkami smakowymi. Oko´┐Żo dw´┐Żch dni po wyst´┐Żpieniu gor´┐Żczki pojawia si´┐Ż na sk´┐Żrze czerwona wysypka, mog´┐Żca wywo´┐Żywa´┐Ż uczucie sw´┐Żdzenia lub pieczenia. Najpierw na piersiach i szyi, stopniowo obejmuje ca´┐Że cia´┐Żo. Najbardziej widoczna jest pod pachami, w pachwinach, w zgi´┐Żciach ´┐Żokci i pod kolanami. Nie obejmuje natomiast nosa i okolic ust. Po 2 - 3 tygodniach po ust´┐Żpieniu wysypki ´┐Żuszczy si´┐Ż sk´┐Żra, zw´┐Żaszcza na d´┐Żoniach i stopach, co mo´┐Że trwa´┐Ż nawet do dw´┐Żch tygodni.

Leczenie szkarlatyny polega na podawaniu antybiotyk´┐Żw, najcz´┐Żciej z grupy penicylin przez okres przynajmniej 10 dni. Poza tym przy wysokiej gor´┐Żczce podawa´┐Ż mo´┐Żna choremu dost´┐Żpne bez recepty ´┐Żrodki na bazie ibuprofenu lub paracetamolu oraz obni´┐Ża´┐Ż temperatur´┐Ż cia´┐Ża domowymi sposobami, chocia´┐Żby stosuj´┐Żc ch´┐Żodne ok´┐Żady. Przez ca´┐Ży czas trwania choroby chory powinien przebywa´┐Ż w domu i du´┐Żo wypoczywa´┐Ż.

W kilka tygodni po przebyciu choroby nale´┐Ży wykona´┐Ż badania kontrolne w celu wykrycia lub wykluczenia wyst´┐Żpienia powik´┐Ża´┐Ż, takich jak zapalenie nerek, staw´┐Żw, w´┐Żz´┐Ż´┐Żw ch´┐Żonnych, mi´┐Żnia sercowego, arytmii oraz ich ewentualnego leczenia.
Szkarlatyna jest wysoce zaka´┐Żna, dlatego wa´┐Żne jest izolowanie chorego od os´┐Żb zdrowych. Jest to jedyna metoda zapobiegania chorobie, nie wynaleziono na ni´┐Ż dotychczas szczepionki.

Szkarlatyna najcz´┐Żciej wyst´┐Żpuje u dzieci w wieku 3 - 10 lat, osoby doros´┐Że s´┐Ż zazwyczaj odporne na zaka´┐Żenie paciorkowcem, wi´┐Żc choroba ta wyst´┐Żpuje u nich niezwykle rzadko. Du´┐Żo cz´┐Żciej bakterie te mog´┐Ż powodowa´┐Ż u nich angin´┐Ż.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  PART
Grappa
zainteresowanie
kaszel
bluetooth
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.