? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest szereg statystyczny 2?

Poj´┐Żcie szeregu statystycznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja szeregu statystycznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

szereg statystyczny 2 - uporz´┐Żdkowany zbi´┐Żr warto´┐Żci lub wariant´┐Żw okre´┐Żlonej cechy zgodnie z przyj´┐Żtymi kryteriami porz´┐Żdkowania.

- szereg szczeg´┐Żowy i rozdzielczy - przedstawia struktur´┐Ż zbiorowo´┐Żci wg odmian badanej cechy na ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlony moment w ´┐Żci´┐Żle okre´┐Żlonym miejscu. S´┐Żu´┐Ż´┐Ż do wykrywania prawid´┐Żowo´┐Żci w zakresie struktury zjawisk.

- szeregi czasowe - przedstawiaj´┐Ż jak pewne zjawiska zmieniaj´┐Ż si´┐Ż w czasie. S´┐Żu´┐Ż´┐Ż do wykrywania prawid´┐Żowo´┐Żci w zakresie dynamiki zjawisk.

- szeregi korelacyjne- materia´┐Ż statystyczny prezentuje si´┐Ż w tych szeregach w celu wykrycia prawid´┐Żowo´┐Żci w zakresie wsp´┐Żzale´┐Żno´┐Żci (dotyczy dw´┐Żch warto´┐Żci)

- szeregi przestrzenne- s´┐Żu´┐Ż´┐Ż do przedstawienia alokacji badanych zjawisk wg jednostek administracyjnych.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  instrukcja maskuj´┐Żca
przestrze´┐Ż
Tequila
algorytm
rzadko´┐Ż´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.