? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest szereg statystyczny?

Poj´┐Żcie szeregu statystycznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja szeregu statystycznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

szereg statystyczny - otrzymujemy w´┐Żwczas, kiedy dane statystyczne zostan´┐Ż sklasyfikowane wg jakiego´┐Ż kryterium.

Rodzaje szereg´┐Żw statystycznych:
1. Szereg szczeg´┐Żowy (indywidualny) najcz´┐Żciej stosowany jest w przypadku, gdy liczba jednostek obj´┐Żtych badaniem jest na tyle ma´┐Ża, ´┐Że czytelnym i rozs´┐Żdnym jest uporz´┐Żdkowa´┐Ż je kolejno,
2. Szereg rozdzielczy, w kt´┐Żrym zbiorowo´┐Ż´┐Ż statystyczna podzielona jest na kilka klas, wg okre´┐Żlonej cechy o podanej liczbie jednostek maj´┐Żcych okre´┐Żlon´┐Ż cech´┐Ż jako´┐Żciow´┐Ż lub warto´┐Ż´┐Ż zmiennej. Zak´┐Żada si´┐Ż, ´┐Że zmienna x przybiera warto´┐Ż´┐Ż x1, x2 ... xn:
a) szereg punktowy rozdzielczy buduje si´┐Ż zwykle gdy liczba wariant´┐Żw danej cechy jest niewielka a ka´┐Żdy z tych wariant´┐Żw wyst´┐Żpuje kilka razy,
b) szereg rozdzielczy przedzia´┐Żowy powstaje w wyniku podzia´┐Żu zbiorowo´┐Żci na klasy i podanie liczebno´┐Żci klas.

W szeregach rozdzielczych do okre´┐Żlenia rozk´┐Żadu (struktury badanej zbiorowo´┐Żci) obok liczebno´┐Żci bezwzgl´┐Żdnej stosuje si´┐Ż tak´┐Że odpowiednie wska´┐Żniki struktury.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
ftyzjopulmonologia
rewaluacja
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  segmentacja rynku
sterowanie
droga
wiosna
sport
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.