? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest szcz´┐Żcie?

Poj´┐Żcie szcz´┐Żcia i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja szcz´┐Żcia napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

szcz´┐Żcie - mo´┐Żna definiowa´┐Ż na bardzo wiele sposob´┐Żw. Przede wszystkim jest to emocja, kt´┐Żra wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z pozytywnym odczuwaniem. Nie bez powodu zatem poj´┐Żcie to okre´┐Żlane bywa cz´┐Żsto jako poczucie zadowolenia lub rozbawienia.

Zasadniczo szcz´┐Żcie mo´┐Żna rozpatrywa´┐Ż w dw´┐Żch aspektach. Mo´┐Żna podchodzi´┐Ż do tego zagadnienia od strony tego, by szcz´┐Żcie posiada´┐Ż. Zatem „mie´┐Ż szcz´┐Żcie” oznacza mniej wi´┐Żcej tyle co realizowa´┐Ż swoje zamierzenia z korzystnym skutkiem, w sprzyjaj´┐Żcych warunkach losowych czy te´┐Ż mie´┐Ż po prostu fart. Z kolei postrzeganie szcz´┐Żcia jako emocji kojarzy si´┐Ż z odczuwaniem rado´┐Żci, zadowolenia, pozytywnego nastawienia do ´┐Żwiata i dalszego ´┐Życia.

W zwi´┐Żzku z poj´┐Żciem szcz´┐Żcia funkcjonuje (przede wszystkim w psychologii) poj´┐Żcie cz´┐Żowieka szcz´┐Żliwego. Jest to zatem osoba, kt´┐Żra przede wszystkim akceptuje sam´┐Ż siebie i ca´┐Ży otaczaj´┐Żcy j´┐Ż ´┐Żwiat oraz- co bardzo wa´┐Żne- pozytywnie jest do niego nastawiona. To persona spontaniczna, niezale´┐Żna i g´┐Ż´┐Żboko uduchowiona. Takich okre´┐Żle´┐Ż jest du´┐Żo wi´┐Żcej. Sprowadzaj´┐Ż si´┐Ż one w wi´┐Żkszo´┐Żci do stwierdzenia, ´┐Że je´┐Żli wewn´┐Żtrz nas panuje r´┐Żwnowaga i poczucie spe´┐Żnienia- to ´┐Żatwiej nam osi´┐Żgn´┐Ż´┐Ż stan, kt´┐Żry okre´┐Żlamy mianem szcz´┐Żcia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  dro´┐Żd´┐Że
kodeks
atrakcje turystyczne
hiper´┐Ż´┐Żcze
sen
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.