? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest system polityczny?

Poj´┐Żcie systemu politycznego i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja systemu politycznego napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

system polityczny - *Podej´┐Żcie instytucjonalne: ca´┐Żokszta´┐Żt instytucji relacji mi´┐Żdzy nimi (osoby, grupy, organy i ich rodzaje i wzajemne powi´┐Żzania i wsp´┐Żdzia´┐Żania.

*Podej´┐Żcie funkcjonalne - proces polityczny dokonuj´┐Żcy si´┐Ż w ramach poszczeg´┐Żlnych wsp´┐Żlnot takich jak: pa´┐Żstwo, zwi´┐Żzki zawodowe; og´┐Ż funkcji i r´┐Żl wype´┐Żnianych przez elementy instytucjonalne.

*Ca´┐Żokszta´┐Żt instytucji, organizacji oraz zasad i norm prawnych reguluj´┐Żcych stosunki publiczne w pa´┐Żstwie jako najwy´┐Ższej formie organizacji spo´┐Żecze´┐Żstwa.

*System polityczny to og´┐Ż organ´┐Żw pa´┐Żstwowych, partii politycznych, oraz organizacji i grup spo´┐Żecznych formalnych i nieformalnych uczestnicz´┐Żcych w dzia´┐Żaniach politycznych w ramach danego pa´┐Żstwa oraz og´┐Ż generalnych zasad i norm regluj´┐Żcych wzajemne stosunki mi´┐Żdzy nimi.

*System polityczny pa´┐Żstwa to okre´┐Żlony, z´┐Żo´┐Żony uk´┐Żad wzajemnie powi´┐Żzanych ze sob´┐Ż element´┐Żw instytucjonalnych i funkcjonalnych, kt´┐Żre tworz´┐Ż polityczn´┐Ż organizacj´┐Ż spo´┐Żecze´┐Żstwa.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  bia´┐Żk´┐Żwka
Koniak
predykcja ekonometryczna
poemat liryczny
rytua´┐Ż
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.