? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest system dystrybucji?

Poj´┐Żcie systemu dystrybucji i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja systemu dystrybucji napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

system dystrybucji - inaczej kana´┐Ż dystrybucji to zorganizowany i obs´┐Żugiwany, pokrywany ze ´┐Żrodk´┐Żw bud´┐Żetu marketingowego systemu, stworzony lub wykorzystywany do zapewnienia wygodnych punkt´┐Żw sprzeda´┐Ży i/lub dost´┐Żpu konsumentom, z daleka od miejsc produkcji i konsumpcji.

Role systemu dystrybucji:
a) roznoszenie liczby punkt´┐Żw sprzeda´┐Ży;
b) u´┐Żatwienie nabycia produkt´┐Żw przez ich produkcj´┐Ż.

Rodzaje kana´┐Ż´┐Żw dystrybucji:
a) dostawca, klient(w pomieszczeniach producenta);
b) dostawca, klient(w domu-poprzez system rezerwacyjny);
c) dostawca, w´┐Żasne detaliczne punkty sprzeda´┐Ży , klient( u producenta);
d) dostawca, niezale´┐Żne detaliczne punkty sprzeda´┐Ży, klient(w pomieszczeniach detalisty);
e) dostawca, touroperator/hurtownik, niezale´┐Żne punkty detaliczne, klient( w pomieszczeniach detalisty).

Wyb´┐Żr kana´┐Żu dystrybucji zale´┐Ży od:
a) otoczenie marketingowe(np. post´┐Żp technologiczny);
b) konsumenci(kim s´┐Ż? Gdzie, jak i co kupuj´┐Ż?);
c) produkt;
d) przedsi´┐Żbiorstwo.

Cz´┐Żsto´┐Ż´┐Ż dystrybucji:
-intensywna;
-wy´┐Ż´┐Żczna;
-selektywna.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  denotacja
kartoteka
emotikona
ftyzjopulmonologia
eksporter
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wirus komputerowy
decydowanie
system rachunkowo´┐Żci
zarz´┐Żdzanie
klimat
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.