? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest system?

Poj´┐Żcie systemu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja systemu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

system - s´┐Żowo system pochodzi z j´┐Żzyka greckiego i oznacza rzecz z´┐Żo´┐Żon´┐Ż. System to zesp´┐Ż wzajemnie powi´┐Żzanych element´┐Żw, wyodr´┐Żbniony z otoczenia i spe´┐Żniaj´┐Żcy okre´┐Żlon´┐Ż funkcj´┐Ż.

W strukturze systemu mog´┐Ż wyst´┐Żpowa´┐Ż podsystemy, a wi´┐Żc takie elementy systemu, kt´┐Żre same s´┐Ż systemami. Nadsystemem jest system, kt´┐Żrego elementami s´┐Ż inne systemy.

Systemy powinny by´┐Ż okre´┐Żlone w spos´┐Żb ´┐Żcis´┐Ży (nie b´┐Żdzie wtedy w´┐Żtpliwo´┐Żci co nale´┐Ży a co nie nale´┐Ży do danego systemu), niezmienny (poszczeg´┐Żlne elementy nie mog´┐Ż by´┐Ż raz traktowane tak, jakby wchodzi´┐Ży do danego zbioru, a innym razem, jakby do niego nie nale´┐Ża´┐Ży), zupe´┐Żny (system nie mo´┐Że obejmowa´┐Ż element´┐Żw nieprzypisanych ´┐Żadnemu z jego podsystem´┐Żw), funkcjonalny (systemy powinny by´┐Ż wyr´┐Żnione z uwagi na pe´┐Żnione funkcje a nie odr´┐Żbno´┐Ż´┐Ż terytorialn´┐Ż).

Specyficznymi cechami system´┐Żw fizycznych s´┐Ż granice, podleganie entropii, materialna i energetyczna wymiana z otoczeniem, tendencja do zachowania struktury (morfostaza), tendencja do zachowania zmiany (morfogeneza), tendencja do otrzymania r´┐Żwnowagi (homeostaza), ekwifinalno´┐Ż´┐Ż, ekwipotencjalno´┐Ż´┐Ż, procesy regulacyjne (dodatnie i ujemne sprz´┐Żenie zwrotne).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  konfesjona´┐Ż
obr´┐Żt towarowy
aspartam
poemat liryczny
gor´┐Żczka
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.