? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest ´┐Żwierzb?

Poj´┐Żcie ´┐Żwierzbu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja ´┐Żwierzbu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

´┐Żwierzb - choroba zaka´┐Żna. Dotyka ona zar´┐Żwno ludzi jak i zwierz´┐Żta. Jest chorob´┐Ż, kt´┐Żr´┐Ż wywo´┐Żuj´┐Ż ´┐Żwierzbowce. Choroba ta objawia si´┐Ż bardzo dokuczliwym ´┐Żwi´┐Żdem oraz powstawaniem zmian sk´┐Żrnych. Zmiany te maj´┐Ż posta´┐Ż plam, grudek oraz przeczos´┐Żw.

Jak najlepiej rozpozna´┐Ż ´┐Żwi´┐Żd? To do´┐Ż´┐Ż proste, bowiem ma on do´┐Ż´┐Ż charakterystyczne objawy. Nasila si´┐Ż on przede wszystkim w nocy. Uczucie uporczywego sw´┐Żdzenia pojawia si´┐Ż r´┐Żwnie´┐Ż na skute rozgrzania, czyli na przyk´┐Żad po k´┐Żpieli. Zmiany pojawiaj´┐Ż si´┐Ż zwykle w okolicach po´┐Żladk´┐Żw, na r´┐Żkach (szczeg´┐Żlnie na palcach), na brodawkach sutkowych u kobiet czy te´┐Ż w okolicach p´┐Żpka. Je´┐Żli rozpoznamy u siebie kt´┐Żre´┐Ż z tych objaw´┐Żw, to praktycznie mo´┐Żemy by´┐Ż pewni, ´┐Że dotkn´┐Ż´┐Ż nas ´┐Żwi´┐Żd i powinni´┐Żmy zastosowa´┐Ż odpowiednie leczenie.
W celu wyleczenie wszystkich objaw´┐Żw i pozbycia si´┐Ż ´┐Żwi´┐Żdu najcz´┐Żciej stosuje si´┐Ż ma´┐Żci. Koniecznie musz´┐Ż one zawiera´┐Ż lindan. Ma´┐Żci stosuje si´┐Ż przez mniej wi´┐Żcej trzy dni. W tym okresie trzeba codziennie zmienia´┐Ż ubrania oraz bielizn´┐Ż, a nawet codziennie pra´┐Ż r´┐Żczniki oraz po´┐Żciel, kt´┐Żre u´┐Żywane s´┐Ż przez chorego. Wszystkie te elementy najlepiej jest odstawi´┐Ż na jaki´┐Ż czas i ponownie ich nie stosowa´┐Ż, lub dok´┐Żadnie przeprasowa´┐Ż, by za ich po´┐Żrednictwem choroba nie przenios´┐Ża si´┐Ż na kogo´┐Ż innego.

Co ciekawe, ´┐Żwierzb to choroba, kt´┐Żra mo´┐Że dotkn´┐Ż´┐Ż ka´┐Żdego. Dawniej uwa´┐Żana by´┐Ża za schorzenie, kt´┐Żre dotyka jedynie biednych i tych, kt´┐Żrzy nie dbaj´┐Ż o higien´┐Ż osobist´┐Ż. Okazuje si´┐Ż, ´┐Że ´┐Żwierzb mo´┐Że dotkn´┐Ż´┐Ż wszystkich, nawet tych, co przesadnie dbaj´┐Ż o siebie i swoje otocznie. Zarazi´┐Ż si´┐Ż mo´┐Żna poprzez bezpo´┐Żredni´┐Ż styczno´┐Ż´┐Ż z osob´┐Ż, kt´┐Żra jest ju´┐Ż zara´┐Żona. Czasami wystarczy zwyk´┐Że u´┐Żci´┐Żni´┐Żcie r´┐Żki, lub kontakt z bielizn´┐Ż po´┐Żcielow´┐Ż czy r´┐Żcznikami, kt´┐Żrych u´┐Żywa´┐Ża chora osoba. Schorzenie to bardzo ´┐Żatwo si´┐Ż przenosi z osoby na osob´┐Ż. Zatem je´┐Żli kto´┐Ż w naszym najbli´┐Ższym otoczeniu zachoruje na ´┐Żwierzb, to powinni´┐Żmy wszyscy zastosowa´┐Ż profilaktyczne leczenie.

Najcz´┐Żciej na ´┐Żwierzb choruj´┐Ż dzieci. Je´┐Żli zatem zauwa´┐Żymy, ´┐Że nasz maluch coraz cz´┐Żciej drapie si´┐Ż po r´┐Żczkach, ´┐Że jest rozdra´┐Żnione oraz p´┐Żaczliwe- musimy obejrze´┐Ż dok´┐Żadnie ca´┐Że jego cia´┐Żo. A je´┐Żli zauwa´┐Żymy krostki- powinni´┐Żmy zg´┐Żosi´┐Ż si´┐Ż jak najszybciej do lekarza. Na szcz´┐Żcie bardzo ´┐Żatwo schorzenie to da si´┐Ż wyleczy´┐Ż. Nie jest to r´┐Żwnie´┐Ż choroba, kt´┐Żrej musimy si´┐Ż wstydzi´┐Ż. Mo´┐Że dotkn´┐Ż´┐Ż ka´┐Żdego z nas.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  wi´┐Ż spo´┐Żeczna
min´┐Żg
ping
´┐Żlinianki
ustawa
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.