? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest sukces?

Poj´┐Żcie sukcesu i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja sukcesu napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

sukces - jest has´┐Żem i s´┐Żowem u´┐Żywanym w r´┐Żnym znaczeniu, jednak najbardziej popularnym z nich jest osi´┐Żgni´┐Żcie w jakiej´┐Ż dziedzinie ´┐Życia, sztuki, nauki, czy te´┐Ż polityki. Sukces jako stan jest dzia´┐Żaniem na najwy´┐Ższym poziomie mo´┐Żliwo´┐Żci ka´┐Żdej jednostki, kt´┐Żra zmierza w kierunku spe´┐Żnienia jej nawet najskrytszych marze´┐Ż i pragnie´┐Ż przy jednoczesnym zachowaniu niezb´┐Żdnej r´┐Żwnowagi pomi´┐Żdzy wszystkimi p´┐Żaszczyznami ´┐Życia tej´┐Że jednostki. Inaczej m´┐Żwi´┐Żc sukces jest to ka´┐Żdy stan zamierzony lub te´┐Ż zrealizowany w przeci´┐Żgu okre´┐Żlonego przedzia´┐Żu czasu.

Definiuj´┐Żc sukces nie nale´┐Ży zapomnie´┐Ż o warto´┐Żciach, kt´┐Żre to w´┐Ża´┐Żnie s´┐Ż jego wyznacznikami.
Ka´┐Żdy cz´┐Żowiek widzi sukces w zupe´┐Żnie inny i odmienny spos´┐Żb. Najwa´┐Żniejsz´┐Ż rol´┐Ż w tej kwestii jest hierarchia warto´┐Żci, a tak´┐Że do´┐Żwiadczenia wyznawane przez ka´┐Żdego z osobna.

Sukces mo´┐Żna mierzy´┐Ż poprzez zrealizowane plany, osi´┐Żgni´┐Żte szcz´┐Żcie w r´┐Żnych dziedzinach ´┐Życia, szcz´┐Żcie, zdrowie, posiadanie r´┐Żnego rodzaju w´┐Żasno´┐Żci materialnych, kt´┐Żrymi s´┐Ż najcz´┐Żciej te posiadane przez osoby zamo´┐Żne, dobrze sytuowane i mog´┐Żce sobie pozwoli´┐Ż na nowinki techniczne itp. M´┐Żwimy, ´┐Że cz´┐Żowiek osi´┐Żga sukces, wtedy i tylko wtedy, gdy spe´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż wszystkie jego oczekiwania oraz zamierzenia.

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  b´┐Żl ucha
furunku´┐Ż
bia´┐Żaczka
biegunka
astma atopowa
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  legitymizacja w´┐Żadzy
przymiary k´┐Żtowe
ustawa
warto´┐Ż´┐Ż
arytmia
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.