? Co to jest? - S│ownik internetowy

S´┐Żownik internetowy
poj´┐Żcia, definicje, terminy...

Wyszukaj has´┐ŻoSpis alfabetyczny wszystkich poj´┐Ż´┐Ż

Dodaj stron´┐Ż do ulubionych


 

 
S│ownik internetowy
 
   

Co to jest subkultura?

Poj´┐Żcie subkultury i dok´┐Żadne informacje wyja´┐Żniaj´┐Żce ten termin. Definicja subkultury napisana w spos´┐Żb zrozumia´┐Ży.

subkultura - Subkultura daje si´┐Ż wyr´┐Żni´┐Ż na tle dominuj´┐Żcej w danym spo´┐Żecze´┐Żstwie kultury, jej warto´┐Żci i norm post´┐Żpowania. Subkultura tworzy si´┐Ż w wyniku tr´┐Żjfazowego procesu.

Pierwsza faza ma miejsce, gdy pewna grupa chce wyr´┐Żni´┐Ż si´┐Ż na tle reszty spo´┐Żecze´┐Żstwa i stara si´┐Ż odmiennie ubiera´┐Ż, inaczej sp´┐Żdza´┐Ż wolny czas, pos´┐Żugiwa´┐Ż si´┐Ż specyficznym j´┐Żzykiem. Wszystkie te starania mieszcz´┐Ż si´┐Ż jednak w granicach og´┐Żlnie obowi´┐Żzuj´┐Żcego modelu spo´┐Żecznego.

Druga faza rozwoju subkultury to okres kontrkultury. U´┐Żwiadomienie sobie w´┐Żasnej odr´┐Żbno´┐Żci po´┐Ż´┐Żczone jest z kontestacj´┐Ż norm i zasad post´┐Żpowania reszty spo´┐Żecze´┐Żstwa, zw´┐Żaszcza tych dotycz´┐Żcych efektywno´┐Żci i osi´┐Żgania zysku.

Trzecia faza to etap kultury alternatywnej. Nie poprzestaje si´┐Ż w niej na krytyce tego, co zastane, ale d´┐Ż´┐Ży si´┐Ż do okre´┐Żlenia w´┐Żasnych wzorc´┐Żw. W tej fazie cz´┐Żsto ma miejsce tw´┐Żrcza aktywno´┐Ż´┐Ż nawet w ramach negowanego wcze´┐Żniej systemu.

Subkultury w Polsce: bikiniarze (lata 50-te XX w.), hipisi (lata 60-70-te XX w.), git-ludzie (lata 70-te XX w.), punk, skinheadzi, rastafarianie, graficiarze, squatersi, metalowcy, skaterzy, technomani, emo.

W przypadku, gdy warto´┐Żci i normy subkultury s´┐Ż sprzeczne w stosunku do norm i warto´┐Żci kultury dominuj´┐Żcej m´┐Żwimy o subkulturach dewiacyjnych (chuliganie, dresiarze, szalikowcy, hakerzy).

 

     
Najnowsze poj´┐Żcia
  anoreksja
biegunka
astma atopowa
bia´┐Żaczka
furunku´┐Ż
 

 

     
Losowe poj´┐Żcia
  interes polityczny
skrzy´┐Żowanie naw
przegl´┐Żdarka internetowa
email banking
proces
 

 

 

 

 
 

informacje

   

informacje o s´┐Żowniku
wsp´┐Żpraca i kontakt

 
   

Copyright © cotojest.info 2007
Wszelkie prawa zastrze´┐Żone.

   
reklama  
     
   

Internetowy s´┐Żownik w kt´┐Żrym mo´┐Żesz znale´┐Ż´┐Ż terminy, zagadnienia oraz definicje i poj´┐Żcia wyja´┐Żnione w przyst´┐Żpny i jasny spos´┐Żb.